Välbesökt seminarium lyfte valfrihet
Nyheter | WEBB-TV
Foto: Tomas Södergren

Välbesökt seminarium lyfte valfrihet

Nu lyfter SPF Seniorerna frågan om valfrihet. Centerledaren Annie Lööf inledningstalade på förbundets seminarium på tisdagen.

Publicerad 2015-02-10

– Ni ställer helt rätt fråga idag. Diskussionen måste handla om hur valfriheten kan bli bättre, inte om den ska avskaffas eller ej, sa Annie Lööf.

– Vi behöver få ett perspektivskifte, fortsatte Centerledaren. Det är kvaliteten i verksamheten som är det viktiga, inte vem som äger väggarna.

Grundfrågan för SPF Seniorernas seminarium var varför valfrihet tenderar att urholkas ju äldre vi blir. ”Under våra vuxna liv ställs vi hela tiden inför val, stora som små. Men när vi blir äldre är valfriheten inte längre lika självklar. Varför då?” skrev förbundet i sin presentation av seminariet.

En rad namnkunniga aktörer och debattörer deltog vid det två timmar långa seminariet. Och att frågan är het märktes inte minst på att platserna till seminariet snabbt tog slut.

Under rubriken ”Hur får vi valfriheten inom vård och omsorg att fungera bättre?” medverkade också SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och Gösta Bucht som är förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.

”Oavsett ålder är vi individer, med egen vilja och önskemål. Äldre ska kunna påverka innehållet i omsorgen och ha möjlighet att välja bort till exempel en hemtjänst som inte håller måttet.” skrev SPF Seniorerna i presentationen.

Christina Rogestam inledde seminariet med att poängtera just detta:

– Valfrihet vill vi ha även den dag vi blir beroende av vård och omsorg. Därför är den här frågan viktig för oss att driva gentemot politikerna. Valfrihetsfrågan är hela tiden mycket aktuell.

Tre frågor var särskilt angelägna i panelsamtalet som följde: Hur fungerar valfriheten idag? Hur kan valfriheten inom vård och omsorg förbättras? Och vilken tillsyn bör myndigheterna utföra?

Gösta Bucht sammanfattade debatten:

– Alla har lyft fram individen. Den känns betryggande för den fortsatta debatten, för det är alltid individen man måste utgå från i första hand. Känner man att man är i centrum så tycker man att det är bra.

Håkan Tenelius från Vårdföretagarna var också nöjd med dagen:

–  Jag är glad över att ett det här seminarium hålls. Det skickar ett budskap till politikerna att det finns en stark opinion.

Seminariet webbsändes även på spfseniorerna.se.

Se klipp från seminariet här!

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Panelen

Panelen som diskuterade frågorna bestod av representanter från politiken, branschen och forskningen:

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Henrik Borelius, VD Attendo.

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot med plats i socialutskottet.

Catharina Tavakolinia, VD Kavat Vård AB.

Ingrid Hjalmarson, utredare Äldrecentrum och författare till rapporten “Valfrihetens LOV”.

Erik Malm (MP), kommunfullmäktige och Äldrenämnden Stockholms stad

Journalisten och programledaren Annika Hagström var moderator för dagens seminarium som ägde rum i Stockholm inför cirka 80 åhörare.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas