Nyheter

Utredare: Krav på privata aktörer behöver skärpas

Mångfald och valfrihet är värdefullt och viktigt. Men regleringen av välfärdssektorn måste utformas så att den främjar kompetenta och långsiktiga aktörer. Det säger Cristina Eriksson Stephanson som idag lägger fram den så kallade Ägarprövningsutredningen.

Publicerad 2015-02-11

Utredningen tillsattes av alliansregeringen i december 2012. Uppdraget var att komma fram till om det bör införas krav på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn.

Cristina Eriksson Stephanson har nu funnit att det behövs ytterligare verktyg för att säkra att de privata aktörer som driver välfärdsverksamhet också har ett långsiktigt och seriöst engagemang.

– Hastiga nedläggningar och konkurser inom sektorn drabbar elever och brukare. Kommunerna får ta ett stort ansvar för brukare och elever när utförare och huvudmän lämnar marknaden. Nedläggningar påverkar också kontinuiteten i det viktiga mötet mellan brukare eller elever och personal, skriver Cristina Eriksson Stephanson som presenterar sina slutsatser på Svenska Dagbladets debattsida.

– Ägarprövningsutredningen föreslår mot denna bakgrund att det ska ställas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att få bedriva tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn.

Sådana krav är en förutsättning för en valfrihet där brukare och elever inte behöver oroa sig för att hamna fel, och för en sund konkurrens, hävdar hon och föreslår att det också måste ställas krav på att aktörerna även har ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet.

– Bristande ekonomiska förutsättningar riskerar att leda till nedläggningar vilket kan hota kontinuiteten för brukare och elever.

Att tjänsterna finansieras med offentliga medel innebär även att andra medborgare har ett befogat intresse av hur medlen används, konstaterar Cristina Eriksson Stephanson, som menar att avregleringen av välfärdssektorn har präglats av aningslöshet.

Kommentarer till utredningens slutsatser i en av dagens hetaste ideologiska frågor har inte låtit vänta på sig.

Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius, som var en av paneldeltagarna när SPF Seniorerna igår på ett seminarium i Stockholm lyfte just behovet av att utveckla och förbättra valfriheten i vården och omsorgen om äldre:

– Det är helt rätt att sikta på hur oseriösa aktörer ska stoppas. Den stora majoriteten av vårdgivare håller god kvalitet och det är viktigt att systemen gynnar långsiktiga och seriösa verksamheter. Däremot får det inte bli onödigt höga trösklar som hindrar små vårdföretag som är så värdefulla för mångfalden

– Utredningens förslag om tillståndsplikt måste kompletteras med tillståndskrav för också offentliga utförare. Den största delen av all omsorg utförs trots allt av kommunerna. Kommunala och privata omsorgsgivare måste behandlas lika, säger Håkan Tenelius.

Fackförbundet Kommunal är också positiva till utredarens förslag på skärpta krav på aktörer i välfärden.

– Nu måste de folkvalda i alla läger lyfta sig över sina ideologiska föreställningar och se till brukare och medborgares bästa, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

– Välfärdsprofessionerna måste ges bättre förutsättningar att göra sitt jobb än idag. Det räcker inte med att bara ställa krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för ledande företrädare för att beviljas tillstånd – det måste till mer omfattande förändringar av verksamheternas organisation.

Svenskt Näringsliv säger i ett uttalande att det är ”rimligt att pröva företagets ekonomiska förutsättningar samt ledningens och styrelsens kompetens”.

– Förslagen bör gälla även kommunernas och landstingens egen-regi-verksamheter. Här finns ofta betydande kompetensbrister, kommenterar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslag väntar

Ägarprövnings-utredningens betänkande överlämnades till regeringen på onsdagen.

Här kan du läsa hela utredningen ”Krav på privata aktörer i välfärden”.

Ett av förslagen i utredningen är att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten.

Ansvarig minister för den fortsatta hanteringen är civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Återstår att se om regeringen och de borgerliga partierna nu kan komma överens om vilka förslag som nu ska läggas fram.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas