Nyheter

SPF Seniorerna: Privata aktörer höjer kvalitet

Att enskilda företag inte klarar av sitt uppdrag får inte bli ett argument för att minska eller ta bort privata aktörer i välfärden. Det skriver SPF Seniorerna i ett remissvar till regeringen.

Publicerad 2015-08-26

Såväl förra alliansregeringen som nuvarande med civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen har tagit initiativ i syfte att införa nya krav på privata aktörer i välfärden.

Frågan är vilka krav och hur de ska genomföras.

Därför tillsattes 2012 den så kallade Ägarprövningsutredningen.

Den 11 februari i år överlämnade den särskilda utredaren Cristina Eriksson Stephanson sitt betänkande ”Krav på privata aktörer i välfärden” till regeringen.

Bland annat föreslås att lämplighetsbedömningar görs och krav på tillstånd införs för att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som yrkesmässigt vill bedriva hemtjänst.

Cristina Eriksson Stephansons förslag har gått ut på remiss och i somras levererade SPF Seniorerna sitt svar.

Förbundet håller med om att tillståndsprövning på individnivå av yrkesutövare behövs, men att det vore fel att ensidigt granska icke-kommunala utförare vid utfärdande av tillstånd.

– Det är en orimlighet att personer som inte godkänts hos en privat aktör ska kunna användas av en kommun utan problem, skriver man i sitt remissvar.

SPF Seniorerna markerar starkt betydelsen av att det finns alternativ.

– Konkurrensutsättningen mellan flera aktörer och huvudmän har haft och har en gynnsam utveckling på kvalitet, effektivitet, kostnader och framför allt bemötandet gentemot mottagarna.

– Det är även vår uppfattning att privata aktörer inom vården och omsorgen höjer kvaliteten inom de kommunala och landstingsdrivna alternativen.

SPF Seniorerna trycker också på att valfrihet och mångfald i sig är centrala värden inom svensk välfärd som inte får gå förlorade.

– Vi anser inte att kommuner och landsting per automatik erbjuder de bästa alternativen, utan privata aktörer kan ibland erbjuda en bättre vård och omsorg – och vice versa. Det väsentliga är att det är den äldre patienten, och dennes anhöriga, som ska kunna avgöra vilken utförare som är bäst för den enskilde, skriver förbundet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas