Vinstutredningen tillsatt: Angrepp att vänta mot tvingande Lov
Nyheter
Foto: Colourbox

Vinstutredningen tillsatt: Angrepp att vänta mot tvingande Lov

Det blir rutinerade S-politikern Ilmar Reepalu som får leda regeringens stora vinstutredning. Den heta frågan om vårdvalet bakas in i utredningen.

Publicerad 2015-03-09

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade i torsdags direktiven till den utredning som ska bena ut vinstens roll i den offentligt finansierade välfärden.

– För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och att de kommer brukarna till godo har Ilmar Reepalu nu uppdraget att ta fram förslag på ett nytt regelverk för den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster, sa Ardalan Shekarabi.

Dagens skyldighet att erbjuda vårdvalsystem i primärvården enligt hälso- och sjukvårdslagen ska utredas och redovisas för sig senast den 1 november 2015.

Därmed tar utredningen över frågan från sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vars proposition om att upphäva den så kallade tvångs-Loven i vintras drogs tillbaka, bland annat efter hård kritik från Lagrådet och en lång rad remissinstanser, bland dem SPF Seniorerna.

Regeringen återger i direktiven samma argument som tidigare – att vårdvalet i primärvården kan ses som en inskränkning av den kommunala självstyrelsen.

Patienternas möjlighet att välja utförare i den öppna vården ska dock inte tas bort, betonar man i direktiven.

Resten av utredningen ska redovisas senast den 1 november 2016.

Bland annat ska utredaren klarlägga hur aktiebolag med vinstutdelningsbegränsningar, SVB-bolag och ideella organisationer kan få ökat spelrum inom välfärden.

Direktiven öppnar för möjligheter att påverka diskussionen:

”Utredarens arbete ska bedrivas utåtriktat och i kontakt med berörda (…) idéburna organisationer, brukarorganisationer, näringslivet samt övriga intressenter”.

Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Vårdföretagarna är upprörda.

– Patienter, äldre och personer med funktionsnedsättning får i slutänden en valfrihet motsvarande DDR, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Arbetsgivarorganisationen Almega anser att det är en ”krigsförklaring”.

– Vi har redan sett effekter på investeringar, en minskad tilltro till de egna möjligheterna att växa och mejlväxlingar där banker sagt nej till lån på grund av den politiska osäkerheten, säger näringspolitiske chefen Ulf Lindberg till TT.

Det är en överenskommelse från oktober mellan regeringen och Vänsterpartiet som ligger till grund för utredningen om vinster i välfärden. Ardalan Shekarabi och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt presenterade också direktiven gemensamt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det händer nu

Den kommande regleringen av den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster gäller områden som

  • Skolväsendet
  • Äldreomsorgen
  • Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
  • HVB-hem (hem för vård och boende)
  • All verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi

Det ska utredaren göra

• Föreslå vilka krav som bör ställas på privata utförare av välfärdstjänster för att uppnå målet att överskott som huvudregel ska återinvesteras i den verksamhet som de är avsedda för.
• Undersöka hur regelverket som styr upphandling av bland annat sociala tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt och lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras.

Källa: Finansdepartementet

På direktivens 25 sidor anger regeringen också att man bland annat vill att utredaren gör en internationell jämförelse av vinstuttag inom ramen för offentligt finansierade välfärdstjänster.

Man vill också få förslag på offentlighetsprincipen ska kunna införas ”eller insynen på annat sätt kan öka i privata verksamheter som utför offentligt finansierade välfärdstjänster” inom vård och omsorg.

Utredaren ska också ”beakta de slutsatser som Ägarprövningsutredningen dragit”.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas