Massiv majoritet för vårdval
Nyheter | Vård | SPF Seniorernas SKOP-undersökning:
Foto Colourbox

Massiv majoritet för vårdval

70 procent av 55-plussarna tycker att det är viktigt att själv kunna välja vårdcentral och sin fasta vårdkontakt. Det visar en opinionsundersökning som SPF Seniorerna låtit göra.

Publicerad 2015-03-06

– Att inte kunna välja den vårdcentral som passar den enskildes behov och att förlora tryggheten med egen vårdkontakt skulle särskilt försämra för äldre patienter, vilket också opinionsundersökningen indikerar. Sju av tio äldre menar att det är mycket eller ganska viktigt att kunna välja vårdcentral och sin fasta vårdkontakt, säger Gösta Bucht som är sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna i ett pressmeddelande.

SPF Seniorernas SKOP-undersökning presenterades på torsdagen, inför riksdagens omröstning om Socialutskottets förslag att uppmana regeringen att inte återkomma med ett nytt lagförslag med syftet att avskaffa det obligatoriska vårdvalet i primärvården.

– SPF Seniorerna vill att vårdvalet inom primärvården ska finnas kvar, annars skulle både tillgänglighet och vårdkvalitet riskeras och dessutom kan inte den lagstadgade fasta vårdkontakten garanteras för patienterna. De mest sjuka äldre, som beräknas vara cirka 300 000 personer, skulle drabbas värst av avskaffat vårdval, säger Gösta Bucht.

Sett över alla åldersgrupper så är stödet för att behålla vårdvalet starkt, visar undersökningen: två av tre vill detta.

Riksdagen röstade senare under torsdagen för Socialutskottets förslag.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

 

Ur undersökningen

Totalt menar 64 procent att möjligheten att välja vårdcentral och fast vårdkontakt är mycket eller ganska viktigt.

I åldersgrupperna 55-74 år och 75-84 år är stödet för vårdvalet särskilt stort: 70 respektive 68 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt.

Bland de som är 75-84 år anser 47 procent att det är mycket viktigt.

Bland allianssympatisörerna är stödet (ganska och mycket viktigt) på 75 procent, bland de rödgröna ligger det på 52 procent.

Undersökningen genomfördes den 4-20 november av opinionsföretaget SKOP, cirka 1 000 personer telefonintervjuades.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas