”SJ bemöter seniorer med tystnad”
Nyheter | Tillgänglighet

”SJ bemöter seniorer med tystnad”

SJ måste förklara sin tystnad gentemot SPF Seniorerna. Det kräver förbundets ordförande Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-01

I en debattartikel i Aftonbladet ifrågasätter Eva Eriksson om SJ gett korrekt information till regeringen och näringsminister Mikael Damberg (S).

I ett frågesvar i riksdagen 4 september sa Mikael Damberg att SJ har informerat honom om att ”de har en löpande kontakt med brukarorganisationer och andra berörda i utformningen av framtidens tågflotta”.

Ännu inte svarat

Frågan gäller de stora satsningar på ny tågflotta som SJ förbereder. SPF Seniorerna har begärt att SJ tar del av äldres synpunkter på vad som är särskilt viktigt att tänka på när det gäller seniorers behov av bland annat tillgänglighet till de nya tågvagnarna.

– I våras skrev jag som företrädare för SPF Seniorerna ett brev till SJ:s vd Crister Fritzson om detta. Våra synpunkter har bemötts med tystnad, skriver Eva Eriksson i debattartikeln.

Svårt lita på SJ

Att hävda att det finns en dialog om dessa viktiga frågor är ett anmärkningsvärt påstående som kräver sin förklaring, fortsätter Eva Eriksson.

– Därför frågar jag SJ: vilka andra organisationer som värnar äldres och funktionsnedsattas intressen har ni ”en löpande kontakt” med?

– Om inte SJ tydligt kan redovisa vilken återkoppling företaget har fått, blir det svårt att lita på löften om funktionalitet och anpassningar.

Eva Eriksson kräver svar av SJ.

Det här måste SJ tänka på

  • SPF Seniorerna pekar på en rad krav på framtidens tågvagnar:
  • Det ska vara enkelt att stiga på tågen med låga insteg
  • Bäst är att kunna rulla in med en rullator eller rullstol från perrongen
  • Viktigt att slippa utsättas för trappor och lyftanordningar- som tar tid, kräver hjälp och ibland går sönder – eller för smala dörrar
  • Nödvändigt med strategiskt placerade handtag att kunna ta tag i om balansen fallerar
  • Planera för plats för bagage på golvet då lyft kan vara svårt
  • Skapa toalettrum med bra utrymmen, larm och säkerhetshandtag om man förlorar balansen
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-10-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas