SPF laddar om inför valrörelsen 2014
KPR- och LPR-ledamöter vässades på konferens Foto Örjan Björkdahl
Nyheter

SPF laddar om inför valrörelsen 2014

Under en två dagar lång konferens med SPF-distriktens ansvariga för kommunernas och landstingens pensionärsråd var målet att kraftigt öka trycket på landets politiker i kommuner och landsting och att välja ut valfrågor.

Publicerad 2012-09-18

Veteranen var med när konferensen startade i Stockholm, för att sedan fortsätta på en Finlandsbåt på Ålands hav. Under två dagar, där bland annat en pr-expert föreläste om effektiv lobby-verksamhet, vässades SPF-ledamöter i kommunala pensionärsråd, KPR, samt landstingens pensionärsråd, LPR, i hur man utövar politisk påverkan.

– Första dagen får ni information om allt från SPFs folkhälsoarbete och arbete mot ålderism till föreläsningar om hur politiker påverkas och hur Attendo har byggt upp sitt kvalitetsarbete, sade SPFs informationschef Cathrine Swenzén.

– Andra dagen handlar det om att grupparbeta fram olika strategier och upplägg för hur arbetet ska bedrivas effektivt ute i landet.

Chans till inflytande

SPFs ordförande Karl Erik Olsson inspirerade deltagarna med att inskärpa hur viktigt det är att KPR och LPR fungerar ute i kommuner och landsting.

– Detta är vad vi har att tillgå idag. KPR och LPR är tillsammans med regeringens pensionärskommitté de viktigaste fora vi har för att få fram våra budskap till förtroendevalda politiker, sa Karl Erik Olsson.

– Trots att vi 65-plussare är en fjärdedel av väljarna så har vi någon procent som företräder oss i riksdagen. Det är också så att vi äldre skulle behöva kliva fram själva inom politiken.

Ska hitta valfrågor

Med under hela konferensen var förbundsstyrelseledamöterna Ingela Lindberger och Inga-Lott Thörnell.

– Direkt efter landgång i morgon går jag till KPR-möte i min kommun, sade Ingela Lindberger till Veteranen.se. Det ska bli särskilt roligt efter att ha fått ny kunskap på den här konferensen.

Kvalitet i vården

SPFs sakkunnige Gunnar Degerman har byggt upp konferensen:

– Vi fokuserar under konferensen på begreppet kvalitet i bred bemärkelse i vården och omsorgen.

– Vi hoppas också på att konferensen utmynnar i ett par ämnesområden som vi kan bygga kampanjer på, nu och fram till hösten 2014, alltså då det är dags för val till kommuner och landsting.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Konferensen

KPR betyder Kommunala pensionärsråd
LPR betyder Landstingskommunala pensionärsråd

Kommuner ansvarar i huvudsak för omsorg, landstingen för vård

Konferensens KPR- och LPR-ansvariga får med sig två dokument:

  • Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial från Socialstyrelsen
  • Socialtjänstlagen med de paragrafer särskilt markerade som gäller äldre

Dokument och kunskap samlas kontinuerligt på SPFs intranät som är ett nytt verktyg avsett för ledamöterna ute i råden.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas