Politiker lyssnar bara när de själva vill
Jan Arleij
Ekonomi & Pension | Jan Arleij

Politiker lyssnar bara när de själva vill

Äldre besitter en viktig kompetens. Men när pensionärsråd läggs ner måste de själva ta tag i politiska frågor och ställa makten mot väggen, skriver Jan Arleij.

Publicerad 2012-02-22

Det har varit en resa från nattsvart till ljusblått, en färd genom landet som berättar om ganska brutalt nedlagda pensionärsråd till råd som fungerar som maktspelare i samhället.
Två saker präglar båda situationerna:
1) Politikens makt är stor, men känsligheten är liten. Det är bara när politikerna vill lyssna som de bryr sig om att göra det. Vill de lägga ner ett råd så tvekar de inte.
2) Samtidigt – på alla tre orter som Veteranen har besökt hittar vi en stark pensionärskraft, ett äkta engagemang och en vilja att verkligen påverka politiken.

Inte ens i nedläggningens skugga över landstingets pensionärsråd i Västerås (nr 8/2011) stod några uppgivna nunor att finna. Tvärtom är beslutsamheten stor att göra det bästa av situationen, och få politikerna att lyssna in de äldres behov i alla fall!
Stängningen av pensionärernas inflytande i Västerås fick ett par tongivande SPFare att ta strid för alla landets pensionärsråd. De skrev en motion till SPF-kongressen i Ronneby i somras, kongressen lyssnade och gick till beslut: SPF kräver nu att regering och riksdag skyddar rådens ställning i lag.

Så fort det blåser om äldrevården finns det ingen nationell politiker som inte hänvisar till landstingens och kommunernas ansvar. Det belyser starkt hur viktigt det är att äldreorganisationerna fungerar vitalt i sitt politiska arbete ute i kommunerna, och att de ser till att göra skillnad i den praktiska politiken.
Det är en strategisk nyckelfråga. Inte bara för de äldre i vård och omsorg som berörs av okunniga eller okänsliga beslut, utan också för SPF som organisation som ständigt måste vinna sin legitimitet genom att förtjäna både nuvarande och presumtiva medlemmars förtroende.

Och modernisering pågår. Förbundsstyrelsen analyserar på snart sagt varje sammanträde hur den ska gå till. Till hösten är en central konferens om utbildning på gång, och på SPFs intranät växer nya kunskapsverktyg fram under omvärldsanalytikern Gunnar Degermans ledning.
Samtidigt behöver inte hjulet uppfinnas på nytt vid varje tillfälle, och på varje plats. Framgångsfaktorerna finns redan där ute. Veteranen har berättat om Katrineholm som är ett klockrent exempel (nr 9/2011). Det finns flera som skulle kunna nätverka fram en gemensam grund av erfarenhet, tillgänglig för hela SPF-landets KPR-grupper.
De äldrepolitiska frågorna pockar alltmer på att äldre själva tar tag i dem och ställer makten mot väggen. Men också att de bidrar med sin kompetens för att lösa knutarna.
Kampen mot ålderismen och den senaste tidens vårdskandaler är tacksamma områden att röja upp i. För de gamlas skull, för de som ska bli gamla och för hela samhällets skull. En stor uppgift och en stor potential.

Jan Arleij

Kommentarer

”Vårt arbete i Sollentuna har på fyra år gått från icke fungerande till ett mycket aktivt jobb idag… Vi vill göra en del av Tunasols hemsida till en pensionärsorganisationernas gemensamma sida där de andra pensionärsorganisationerna skall länka från sina hemsidor. Avsikten är att utveckla en information och dialog med kommuninvånarna”.

Ulf Wester, ordförande i SPF Tunasol i Sollentuna

”…I mitten av maj kom så en kallelse att KPR skulle sammanträda den 1 juni. På detta möte förklarade kommunalrådet att man inte önskade ha KPR i kommunens regi.
Våra politiker har blivit ”gudar” i sina egna ögon och man kommer otvivelaktigt att tänka på H C Andersens saga: Vad far gör är alltid det rätta.”

Christer Rasmusson i SPF Tomelilla

Under Tyck! hittar du fler kommentarer om pensionärsråden:

Slopa KPR, låt oss påverka på valbar plats

Pensionärsråd behövs i alla kommuner

Det finns alternativ till KPR

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas