Nyheter

SPF-distrikten hissar segel mot framtiden

SPFs gigantiska nöjessatsning på Finlandsfärjan Galaxy – med 1 200 SPF-medlemmar ombord – innehåller också tunga äldrepolitiska programpunkter.

Publicerad 2013-04-22

SPFs distriktsordförandekonferens pågår under måndagen och tisdagen. Tillsammans med förbundsstyrelsens ledamöter och medarbetare från SPFs förbundskansli ventilerar distriktens företrädare en rad olika frågor och ämnen.

Almedalen
Måndagens konferens har bland annat handlat om SPFs satsning i Almedalen i sommar. SPF ska delta för fjärde året och ambitionen är rekordhög:

Förbundet kommer att arrangera semniarier över ett brett fält av frågor:
•    2 seminarier måndagen den 1 juli om äldres rättigheter och äldres säkerhet
•    1 seminarium den 2 juli – om ekonomi och pensioner
•    1 seminarium den 3 juli – då gäller det läkemedelsfrågan och arrangör är projektet Koll på läkemedel
•    1 seminarium torsdagen den 4 juli – arbetsmarknad/ekonomi

Attityder
Förbundsordförande Karl Erik Olsson betonade i sitt öppningsanförande till distriktsordförandena vilka äldrepolitiska fokusområden som gäller.

Attityder mot äldre måste påverkas så att ålderismen i samhället bekämpas effektivt, vården och omsorgen är prioriterade liksom de privatekonomiska frågorna som pensioner och skatter.

Modernisera arbetet
SPF behöver också jobba med att modernisera sitt sätt att arbeta. Ett led i den processen är att anpassa stadgarna.

Här valde Karl Erik Olsson att antyda en möjlig utveckling.

– Förbundsstyrelsen har inte tagit ställning än till stadgekommitténs förslag, men man skulle kunna tänka sig att man kan få bli medlem i SPF även om man inte är pensionär, sa Karl Erik Olsson. Vi kan behöva öppna oss en del för att bäst möta framtiden.

Precis som många arbetar efter 65 finns det människor som är intresserade av pensionärs- och äldrefrågor före 65. Man kanske vill stödja oss utan att vara aktiv, argumenterade Karl Erik Olsson.

– Om man vill ha med yngre så är kanske ”pensionärsförbund” inte rätt ord. Man kanske skulle ha ett vidare begrepp. Jag vet att detta är minerat område efter försöket för några år sedan att byta namn på förbundet. Men frågan kommer ändå tillbaka och vi måste försöka att svara på den, sa Karl Erik Olsson.

Ta mer av makten
– Viktigast av allt är kanske att vi blir medvetna om vår roll, fortsatte SPFs ordförande. Vi 65-plussare är en femtedel av befolkningen, och en fjärdedel av valmanskåren, och det stiger ganska snabbt.

– Den här gruppen är inte representerad tillnärmelsevis så mycket som den borde vara, och det beror inte bara på andra, sa Olsson och betonade att landets äldre människor har ”en inneboende kraft” som inte fullt ut kommer till sin rätt.

– Det handlar inte om att vi ska ta över makten i samhället, men vi ska ta vår del av makten.

– Vi har väldigt mycket att göra – för samhället, pensionärerna och för SPF som organisation, sa Karl Erik Olsson till distriktsordförandena.

Beslut på kongressen
Troligen kommer beslutet om vad som ska gå ut på remiss att tas av förbundsstyrelsen i höst.

Det slutgiltiga beslutet om eventuella ändringar i stadgarna tas av kongressen i Jönköping 2014.

Valfrågor
På agendan för tisdagen står att diskutera vilka frågor som förbundet ska driva centralt och lokalt i valrörelsen.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kasta loss

Kasta loss med SPF är namnet på den kryssning till Åbo som pågår under måndagen och tisdagen.

Programmet innehåller många nöjen, som exempelvis en show med Dance Factory och dans till Streaplers musik.

Det blir också en rad seminarier.

Ett stort antal utställare finns också ombord på fartyget.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas