SPF säger ifrån om Carema
Nyheter | SPF Seniorerna
Foto Colourbox

SPF säger ifrån om Carema

Skandalerna i Caremas äldreomsorg skakar samhället och i synnerhet de äldre. Debatten måste leda till förändringar och förbättringar! kräver SPF i ett uttalande.

Publicerad 2011-11-18

– Med goda skäl kritiseras ”giriga företagare” för nedskärningar och vinstmaximering, men faktum kvarstår att det är kommunpolitikerna som bär det slutliga ansvaret, framhåller SPF i uttalandet som togs av förbundsstyrelsen på förmiddagen.

EU-perspektiv viktigt

SPFs förbundsstyrelse vill koppla den svenska situationen till den europeiska:

– Värdighetsgarantin som införts räcker inte och nu måste Maria Larsson och regeringen ta initiativ till att tillämpa hela den Europeiska deklarationen om äldres rättigheter i svensk lag, så att inte Sverige hamnar på efterkälken i Europa.

– Redan den 15 juni 2010 överlämnade SPF en särskild skrift till äldreminister Maria Larsson. Det var ”Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg”, hämtad ur ”Charter of fundamental rights of EU” . Vi har alltså redan redskapen för att samhället ska kunna bekämpa oegentligheterna.

Valfriheten central

SPF vill markera att valfriheten är viktig, och inte får tappas bort i den turbulenta debatten som nu pågår.

– En ökad valfrihet i vården har inneburit många fördelar, som inte får glömmas bort i detta sammanhang. Att kunna välja olika utförare ger en möjlighet att välja bort det minst goda, och detta bör kommunerna ha ögonen öppna för, skriver man.

Förtroendekris efter skandalen kring Carema

SPF vill också understryka att det är politikerna ute i kommuner och landsting som bär det största ansvaret.

– Kommunen måste vid upphandling lägga större vikt vid kvalitet och bemanning än på att spara pengar.

– Förtroendet för vårdsektorn måste återupprättas! Kommunerna och landstingen måste ta sitt ansvar! Regeringen måste nu lägga förslag till skärpt lagstiftning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Europeiska rättighetsdeklarationen

Några viktiga delar ur den Europeiska rättighetsdeklarationen för äldre som SPF pekar på i uttalandet:

Rätt till värdighet och till fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Skydd mot vanvård och felbehandlingar.
Skydd mot försummelse och avsaknad av omsorg.
Rätt till självbestämmande, rätt till egna livsval och till respekt för din fria vilja även om du inte kan kommunicera vältaligt.
Rätt till skräddarsydd vård av hög kvalitet, utförd av människor med nödvändiga kunskaper.
Rätt till personlig information och rådgivning.
Rätt till medmänsklig hjälp och palliativ vård i livets slutskede.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas