Nyheter

SPF storsatsar: Mobilisering i Värmland inför valet

Äldrevården i Värmland stod i fokus när pensionärsorganisationerna fyllde hotell Gustaf Fröding i Karlstad i vårens stora valupptakt. Men SPFs Pensionärsskattekalkylator spelade också en viktig roll.

Publicerad 2014-05-12

Det var Värmlandsdistriktets ordförande Jan Rülcker som demonstrerade kalkylatorn och därmed förmedlade SPFs krav på lika skatt i valrörelsen.

Det skedde inför ett stort antal politiker från partier i Karlstad kommun. På plats fanns också nye landshövdingen Kenneth Johansson, tidigare ordförande i riksdagens socialutskott, som också höll ett inledande anförande.

Kenneth Johansson framhöll att äldre personer är en resurs och tillgång för samhället och bör uppskattas för alla insatser som utförs ideellt.

– Han talade särskilt om anhörigvård och om de som vårdar sjuka föräldrar och makar i hemmet och om den välfärd, som kanske inte alltid fungerar. Det är viktigt att man får leva som man alltid gjort även om man bor på ”hemmet” och han talade om en 90-åring, som deltog i förtroenderådet på sitt boende och framförde sina synpunkter, berättar SPFarna Eivor Nilsson och Gunnel Hansson som ingick i arrangörsledet.

– Kenneth Johansson konstaterade också att Sverige har en bra äldrevård, men att pensionärsorganisationerna har en viktig uppgift i att bevaka utvecklingen och vara en ”blåslampa” för politikerna.

Huvudtemat för dagen blev vården och omsorgen om de äldre. Hur tänker egentligen de politiska partierna möta den växande skaran äldre väljare, och deras behov?

Politikerna fick först var och en chansen att under två ostörda minuter redovisa hur man tänker.

Uppskattade moderatorn Yvonne Lennemyr släppte också in många och tuffa frågor från över 250 i publiken som till stor del utgjordes av intresserade SPF-medlemmar och pålästa företrädare för de kommunala pensionärsråden i kommuner och landsting i Värmland.

Rikspolitiken slog igenom i debatten, berättar lokala medier som bevakade dagen, bland annat Värmlands Folkblad som refererar så här:

”- Vi har lagt ett finansierat förslag att sänka skatten på pension upp till 16 000 kronor i paritet med arbetstagarna. Dagens system är djupt orättvist och måste bort, menade Anders Eriksson (V) – som också vann uppskattning med sin korta protest mot vinster i välfärden:

– I Värmland ska inte sjukvården vara till salu.

Marlene Lund Kopparklint (M), Elisabeth Kihlström (KD) och Jane Larsson (C) tryckte å sin sida på individens möjligheter till valfrihet – både att välja och välja bort saker inom vården och omsorgen.”

Frågan om bostäder kom också att spela en viktig roll, liksom betydelsen av valfrihet och då inte bara i boende.

– De fick naturligtvis frågor om pensionärsskatten men även om något av partierna ville avskaffa landstingen. Det sa alla absolut nej till, men med vissa reservationer från några. Man frågade också om det sker planering för omhändertagande av flera demenssjuka i framtiden och om samarbetet mellan kommuner och landsting, berättar Eivor Nilsson och Gunnel Hansson.

Arrangör för heldagen i Karlstad var de fem stora pensionärsorganisationerna, med SPF och PRO i spetsen. Men även studieförbunden i Värmlands län och Region Värmland samt landstinget i Värmland bidrog till arrangemanget.

Företrädare fanns med från samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna.

– Vi hade en diskussion i samrådsgruppen och beslutade att bara bjuda in de demokratiska partierna. Det är ett gemensamt beslut att inte Sverigedemokraterna är här, säger PROs distriktsordförande Lisbeth Staaf Igelström till Nya Wermlands-Tidningen.

Temadagen innehöll en lång rad kunskapsinriktade korta föreläsningar. Boendefrågorna spelade huvudrollen, men också andra punkter lyftes fram. Johan Danielsson från Vuxenskolan i Värmland berättade om ett nytt studiematerial med titeln ”Livs-viktigt” som håller på att utarbetas.

– Det kommer att behandla ämnen som ekonomi, boende och hälsa. Han uppmanade alla att delta i dessa cirklar och skaffa sig viktiga kunskaper och därigenom kunna bli starka tillsammans och skapa en anda av möjligheter, berättar Eivor Nilsson och Gunnel Hansson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Populär dag

Temadagen ”Äldrepolitik inför valet” ägde rum den 5 maj i Karlstad.

För att få plats med alla intresserade krävdes extrastolar i hotell Gustaf Fröding stora åhörarsal.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas