SPF vägrar acceptera påtvingat utanförskap
Tala till oss, seniorer vill inte lämnas utanför Foto Colourbox
Nyheter

SPF vägrar acceptera påtvingat utanförskap

Tala inte om oss. Tala inte till oss. Tala med oss! Den uppmaningen riktar SPFs förbundsstyrelse till makteliten i såväl Sverige som EU i ett kritiskt uttalande.

Publicerad 2012-12-06

”Europaåret för aktivt åldrande och samverkan mellan generationer” lider mot sitt slut. I samband med seminarier i Bryssel och Stockholm, talades mycket om vad som uppnåtts, exempelvis i fråga om äldres rättigheter.

Vid dessa sammankomster liksom vid Framtidskommissionens seminarium i Stockholm ”Längre arbetsliv när befolkningen åldras – behövs det och hur ska det gå till?” diskuterades också hur man ska kunna förändra människors livsperspektiv, konstaterar förbundsstyrelsen som avslutade sitt sammanträde för en stund sedan.

Glömmer europeiska året
Men gemensamt för alla dessa tillfällen och generellt i den politiska debatten är att man talar om äldre, om den demografiska utmaningen, om de stigande kostnaderna för vård och omsorg för äldre och för pensioner, poängterar SPF i uttalandet.

– Man talar i ordalag som om de gamla inte finns i rummet eller ens i ett annat rum, gamla är ett utanförkollektiv. Det förefaller som att man inte tänker på temat i det europeiska året att de gamla ska vara aktiva och generationerna ska samverka. Tyvärr känns det fortfarande som om vi inte är inbjudna till samhällsdebatten.

Tala med oss      
Inom SPF, och övriga pensionärsorganisationer, känner vi oss aktiva och alerta och därmed också kapabla att delta i samtalet, skriver SPF.

– Därför hade det varit positivt om de som debatterar skatter och pensioner, vård och omsorg för äldre hade talat till oss äldre istället för att tala om oss.

– Allra helst skulle vi se att 65- folket talade med oss, 65+ folket, som om vi vore samma folk och inte två väsensskilda grupper i samma samhälle.

Mer samtal
De formaliserade kontakterna på olika nivåer i samhället KPR, Kommunens Pensionärs Råd, LPR, Landstingets Pensionärs Råd och RPK, Regeringens Pensionärs Kommitté, måste bli mer av samtal och mindre av redovisning från samhällets sida vad 65- har åstadkommit.

– På längre sikt utgår vi från att även vi, 65+, blir en livskraftig del av beslutsapparaten på alla nivåer i samhället och ingår i det offentliga samtalet, avslutar förbundsstyrelsen sitt uttalande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Uttalandet

Du kan läsa uttalandet i sin helhet här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas