Få ner dödsfallen – prioritera äldrevården
Blogg | Nyheter | vaccinationer

Få ner dödsfallen – prioritera äldrevården

Ingmar Skoog har tittat på statistiken och funderat på diskussionen kring vilka som skall vaccineras.

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-01-19

Sista veckan har det varit många diskussioner om hur prioriteringarna skall göras när det gäller vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten lade från början fram fyra prioriteringsgrupper, och denna gång prioriteras de äldre.

Grupp 1) Boende på särskilda boenden för äldre, och mottagare av hemtjänst, samt personal inom äldrevården, och personer som lever med någon i dessa riskgrupper,

Grupp 2) Övriga personer som är över 70 år. Vuxna som får ersättning för funktionshinder och eller assistensersättning, personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare

Grupp 3) Övriga personer 18-69 år som tillhör en riskgrupp

Grupp 4) Övriga vuxna

Sedan har flera regioner lagt till personal på IVA, personal som arbetar på covid-avdelningar och personal inom akutvården inom kategori 1, med motiveringen att vården inte kan upprätthållas om personalen blir sjuk. Senast ville LO att personer med yrken där det är svårt att skydda sig och där man träffar många människor, t.ex busschaufförer och handelsanställda, skulle prioriteras. Hur skall man då se på prioriteringarna, och vad är det man vill uppnå?

Om man vill få ner dödsfallen skall äldrevården prioriteras

Om man vill få ner dödsfallen är det utan tvekan så att äldrevården skall prioriteras. Just nu sker drygt hälften av alla dödsfall bland de 88 000 som bor på äldreboenden och en fjärdedel bland de cirka 200 000 som har hemtjänst. De räcker alltså att man vaccinerar cirka 300 000 personer för att man teoretiskt skulle minska dödsfallen med 75%. Så stor effekt får man antagligen inte, men när prioriteringsgrupp 1 är vaccinerad borde man ändå se en kraftig nedgång av dödsfallen i covid-19. Detta bör bli ännu tydligare när alla personer över 70 år fått sitt vaccin, eftersom just nu totalt 95% av alla dödsfall sker i den äldersgruppen.

Totalt drygt hälften av alla sjukhusvårdade är äldre än 70 år

Om man däremot vill minska trycket på sjukvården spelar äldreboendena inte lika stor roll. Bara 8% av alla som vårdats på sjukhus under den andra vågen kommer därifrån. Hemtjänsten har större betydelse, nästan 20% av sjukhusvårdade har hemtjänst. Totalt drygt hälften av alla sjukhusvårdade är äldre än 70 år, så när den gruppen fått sitt vaccin bör vi se en klar effekt på sjukvården. Ytterligare effekt på sjukvården skulle man få om personer över 50-69 år prioriterades eftersom de står för nästan en tredjedel av sjukvården (50-59 år: 14%, 60-69 år: 16%). De sistnämnda står också för en ännu större del av IVA-fallen. Lite märkligt att man inte satsat på att 50-69 åringar får tidigare än yngre grupper, men Anders Tegnell har sagt att man räknar med att framåt april ha så mycket vaccin att ytterligare prioriteringar bara leder till förseningar. Låter som en vettig anledning. Samtidigt kommer man kanske att kunna öppna upp samhället när 50-plussarna vaccinerats, åtminstone om man ser på trycket på sjukvården.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig

När det gäller vaccinet gäller ju också att tillräckligt många går med på att vaccineras. Här kan man ju diskutera hur man skall göra med personal som vägrar. De kommer ju att utgöra en risk för de äldre där vaccinet inte funkar och för de som av olika anledningar har kontraindikationer. En annan sak. Det har ju kommit larmrapporter om att några boende på SÄBO har avlidit dagen efter att de fått sitt vaccin. Man måste då tänka på att cirka 100 personer avlider på SÄBO dagligen. Det innebär att slumpen kommer att göra att många avlider dagen efter vaccinationen.

Alltså, det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att vi skall kunna komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt.

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-01-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas