Sammanboende under 70 år kan prioriteras i vaccineringen
Karin Tegmark Wisell på torsdagens pressträff. Foto: Folkhälsomyndigheten
Nyheter | vaccinprioriteringar

Sammanboende under 70 år kan prioriteras i vaccineringen

Personer som bor med 70-plussare men själva är under 70 år kan eventuellt prioriteras upp till fas 2. På Seniorens fråga på torsdagens pressträff svarar Folkhälsomyndigheten att de ska titta på det.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-22

Det är många som undrar om prioriteringarna till vaccineringen mot covid-19 och en fråga är varför inte personer som bor med 70-plussare men själva är under 70 år inte får vaccineras samtidigt i fas 2. Som det är i fas 1 när personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst också vaccineras.

– Vi återkommer med fler detaljer om det kring fas 2, det är en relevant fråga, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Svårt att nå ut till alla med hemtjänst

Senioren frågade också på pressträffen hur det säkerställs att personer som har hemtjänst kan bli vaccinerade så snabbt som möjligt eftersom det är en grupp som ingår i fas 1. För nu är det många personer i den gruppen som inte blir vaccinerade.

– Det är ett arbete för regionerna att verkligen arbeta fram så bra omständigheter som möjligt i vaccinationen. Det är en prioriterad grupp men vi har en utmaning med de här vaccinen att de kräver en kylkedja och man har en viss tid på sig efter att man bryter en ampull att fördela doserna. Så det finns en del logistiska utmaningar när man bor väldigt utspritt geografiskt, säger Karin Tegmark Wisell och fortsätter:

– Så vi kan inget annat göra än att uppmuntra regionerna att verkligen se över omständigheterna att försöka nå ut till alla men också då med ödmjukhet inför svårigheterna att få till det rent logistikmässigt.

Du hittar Seniorens frågor och Folkhälsomyndighetens svar från pressträffen om du klickar här.

Folkhälsomyndighetens fyra faser

Fas 1
I en första fas, den som har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2
I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3
I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4
I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas