Ungdomsledare gäster hos SPF Seniorerna
Eva Eriksson, SPF Seniorerna.
Nyheter | Påverka

Ungdomsledare gäster hos SPF Seniorerna

Seniorer och ungdomar kan komma att göra gemensam sak på en rad områden.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-04

Det var SPF Seniorerna och ungdomsförbund från flera politiska partier överens om när man träffades för ett två timmar långt samtal på måndagen (4/12).

På förbundsordförande Eva Erikssons initiativ bjöds riksdagspartiernas ungdomsförbund in till förbundskansliet i Stockholm för att hitta gemensamma nämnare i politiken, inte minst under det innevarande valåret.

– Vi hade ett positivt möte. Det var en god stämning och mycket energi i rummet. Att äldre och yngre har många frågor gemensamt blev tydligt för oss alla runt bordet, säger Eva Eriksson.

Kan du ge exempel?

– Vi hittade ett par områden där vi tror att vi kan hjälpas åt. När det gäller psykisk ohälsa som ju drabbar såväl unga som äldre hårt så kan vi bilda opinion och skapa ökad medvetenhet kring var det brister och vad som ska till för att förändra och förbättra. Bostäder och tillgänglighet är ett annat område där vi kan gå fram gemensamt.

Pensionerna?

– Självklart också pensionerna. Vi gick igenom en rad pensionsfrågor och diskuterade pensionssystemet, där ju inte ens dagens pensioner räcker till. Att det i framtiden kommer att bli än värre för dagens unga om vi inte får politikerna att reformera systemet tror jag också vi alla behöver förstå och lära mer om.

Fem ungdomsledare på plats

Av de inbjudna ungdomsförbunden kom fem till SPF Seniorernas kansli.

Amanda Borg, kommunikationschef, SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

Christian Carlsson, förbundsordförande KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Magnus Ek, förbundsordförande CUF, Centerpartiets ungdomsförbund

Joar Forsell, förbundsordförande LUF, Liberala ungdomsförbundet

Dennis Wedin, tidigare generalsekreterare i MUF, Moderata ungdomsförbundet, nu gruppledare i äldrenämnden i Stockholms stad

Dennis Wedin, en av besökarna.

Värdar för besöket från SPF Seniorernas sida var förbundsordförande Eva Eriksson, samhällspolitiske chefen Martin Engman och pressekreteraren och pensionsexperten Anna Eriksson.

Dölj faktaruta

– Ålderism och åldersgränser som också kan drabba unga var uppe till diskussion. Även här finns anledning att fundera på om vi kan samverka för att bekämpa åldersdiskriminering som slår mot båda åldersgrupperna.

Varför bjöd du in till det här mötet?

– Jag tror att både unga och seniorer behöver hitta samarbeten där båda kan bli vinnare. Samhällsutmaningarna är många och svåra och då duger det inte att fastna i generationsmotsättningar. En sådan dragkamp om resurser ger bara förlorare.

Häromdagen skrev du en debattartikel tillsammans med Unga aktiesparare, idag ledde du mötet med de politiska ungdomsförbunden – planerar du fler steg?

– Jag tänker att arbetsmarknadens parter är viktiga aktörer att påverka, både för unga och äldre. Exempelvis är arbetsmiljöfrågor centrala för att både unga och äldre ska kunna arbeta längre. Vi skulle också gemensamt kunna arbeta bort den envetna fördomen om att äldre som jobbar kvar skulle göra det svårare för yngre att få jobb.

Kommer SPF Seniorerna att träffa ungdomsledarna fler gånger?

– Jag skickade med idén att de på lokal nivå i sina organisationer kan ta initiativ till kontakt med seniorer och pensionärsorganisationer. De kan bjuda in sig till våra föreningar på kaffe och så kan de bekanta sig med varandra och börja hitta fram till gemensamma intressen. Den tanken föll definitivt i god jord.

Det kan gå åt andra hållet också?

– Ja absolut, våra föreningar kan kroka arm med sina lokala ungdomsföreningar. Jag är övertygad om att man kan hitta samsyn om mycket på gräsrotsnivån. Återigen, bostäder är ett givet område att samarbeta kring. Ett annat är hur man bättre kan bekämpa psykisk ohälsa, som ju drabbar unga kvinnor och äldre män allra hårdast.

”Svagt pensionssystem kräver eget sparande”

  1. Slopa den föreslagna höjningen av sparskatten. Inför även ett fribelopp motsvarande en svensk medelårslön som undantas från skatt.
  2. Inför privatekonomi som obligatoriskt skolämne på alla gymnasieprogram. Kunskap är det bästa konsumentskyddet när det kommer till privatekonomiska beslut.
  3. Förändra den så kallade förmögenhetsgränsen i bostadstillägget. Att ha sparat ska inte bestraffas.

Det kräver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Unga Aktiesparares VD Tove Zander i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

– Vi representerar två olika generationer men förenas av att vi vill se ett antal kraftfulla åtgärder för ökat sparande. Endast så kan vi nå det tuffa men nödvändiga målet om en god ekonomisk buffert, skriver de båda.

– Vi ser också den allmänna pensionens brister och att allt fler måste förlita sig på eget sparande för att klara sig på äldre dagar. Har kunskapsöverföringen mellan generationerna helt försvunnit?

Dölj faktaruta

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas