Värmlänningar diskuterade vård med äldreministern
Nyheter
Karl Erik Olsson, Elisabeth Kihlström, Marlene Lund Kopparklint och Ulric Andersson.

Värmlänningar diskuterade vård med äldreministern

SPF och PRO i Värmland lockade i förra veckan den regionala vårdeliten, pensionärsrörelsens toppar, äldreministern och lokala media till en heldag om hur vården och omsorgen ska kunna förbättras i framtiden.

Publicerad 2013-05-14

– Det här var en fantastisk dag, säger Värmlandsdistriktets ordförande Jan Rülcker som dessutom kunde räkna till över 200 närvarande ledamöter i kommunala pensionärsråd runtom i distriktet.

– Vi är oerhört nöjda.

Initiativet i Värmland var historiskt.  Det var första gången som SPF och SPF i Värmland gemensamt anordnade ett seminarium, dessutom tillsammans med Region Värmland, landstinget, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Positiva exempel
Temat för dagen var ”Vårdkvalitet i samverkan” – hur ska äldre slippa hamna mellan stolarna i vården och hur kan vårdkedjorna göras effektivare?

Fokus riktades på positiva exempel. Kils kommun hölls fram, berättar Gunnel Hansson på SPF-distriktet i Värmland.

– Genom ett bra samarbete med Vårdcentralen och engagerade medarbetare både på äldreboenden och i hemtjänsten har man gjort individuella bedömningar och läkemedelsgenomgångar. Man genomför även förebyggande hembesök med riskbedömningar av fallolyckor och undernäring och man har fixarservice från 70 år.

– Tillsammans med god mat och gemenskap både på boenden och i egna hem har kommunen lyckats få bättre hälsa bland de äldre, vilket även har positiv inverkan på kommunens ekonomi.

Öka kunskapen
Ett mål med temadagen är att öka kunskaperna, förståelsen och samverkan hos de som är engagerade i pensionärsråden.

– Temadagen var ett första steg i en sådan ökad samverkan och kunskapsökning, säger Gunnel Hansson.

Värdesätta äldre
I en avslutande paneldebatt framhöll SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson att det blir problem när två organisationer – landsting och kommun – styrs av olika lagar. En gemensam lag måste till för att allt ska fungera bättre.

PROs ordförande Curt Persson fyllde på med att pensionärsråden både i kommunerna och landstingen har en viktig uppgift och att politikerna bättre borde ta tillvara de kunskaper som finns hos dessa representanter.

Kompetensen hos äldre personer borde överhuvudtaget värdesättas mer, betonade Karl Erik Olsson, och argumenterade för att fler äldre borde finnas representerade i våra olika politiska församlingar.

Kommer mer
Temadagen gav mersmak. Det är redan beslutat att ett uppföljande möte ska äga rum den 13 september.

– Då satsar vi på en utbildningsdag tillsammans. Det blir nästa steg för att öka engagemanget i äldrepolitiken i Värmland, säger Gunnel Hansson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas