Utslitna kan gå i fattigdomsfälla
Foto: Getty Images
Nyheter | PENSIONER

Utslitna kan gå i fattigdomsfälla

Den som går i pension tidigt med garantipension kan förlora tusenlappar varje år. Det visar en ny undersökning från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-08

Många med låg inkomst känner inte till att det finns en sådan effekt, säger Anna Eriksson, som är sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna.

Men faktum är att den som nekas sjukersättning och därför känner sig tvingad att gå i pension flera år tidigare riskerar ett stort avbräck i pensionskuvertet.

Var tredje tar ut tidigt

Antalet personer 65 år och äldre med garantipension uppgick i början av år 2021 till 691 000 personer, alltså cirka 32 procent av pensionärerna. Det är vanligare med garantipension i högre ålder, men i åldersgruppen 65-74 år har ändå nära 3 av 10 garantipension utbetald. Ungefär var tredje pensionär har de senaste åren tagit ut pension före 65 års ålder. År 2023 väntas åldern för när man kan få grundskydd flyttas upp till 66 år, och år 2026 till 67 år.

Dölj faktaruta

I den nya rapporten ”Hur påverkas garantipensionen av pensionsuttag före 65 år?” visar SPF Seniorerna att den som fick garantipension vid 63 år förlorar drygt 500 kronor per månad jämfört med den som tog ut den vid 65, även om båda hade samma inkomstgrundande allmänna pension.

På 20 år kan skillnaden bli 125 000 kronor.

65-årsregel

Förklaringen är en regel som går ut på att den inkomstgrundade pension som påverkar garantipensionen alltid beräknas som om den togs ut vid 65 år.

Går man i pension tidigare än 65 år har man en lägre inkomstpension än den som beräknas vid 65 år, vilket minskar garantipensionen.

Anna Eriksson.

– Många av de här personerna har en låg inkomst, det är därför de får garantipension. Då kan den här okända regeln vara det som gör att man hamnar under marginalen för att klara sig, säger Anna Eriksson i en kommentar till rapporten.

Ett räkneexempel

En person går i pension vid 63 år, med en slutlön 25 000 kronor efter 40 års arbete, får en månatlig garantipension som blir cirka 500 kronor lägre än om 65-årsregeln inte hade funnits.

På årsbasis handlar det om cirka 6 000 kronor samt om omkring 125 000 kronor totalt under 20 års tid som pensionär.
Det finns en tydlig avsikt med 65-årsegeln, garantipensionen ska inte kompensera för ett tidigt uttag.

Källa: Rapporten ”Hur påverkas garantipensionen av pensionsuttag före 65 år?”

Dölj faktaruta

Frågan om garantipension vid tidigt uttag kan inte lösas separat utan behöver sättas i en större kontext, menar Anna Eriksson.

– Där måste till exempel garantipensionens syfte, total pension, pensionsavgiftsnivån, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg, förhöjt grundavdrag, kringliggande trygghetssystem och ett längre arbetsliv också ingå. Därför behövs en total översyn av hela pensionssystemet, säger Anna Eriksson.

Hela rapporten

Rapporten ingår i SPF Seniorernas skriftserie.

Tidigare publicerade skrifter från SPF Seniorerna:

Premiepensionen – hur påverkas den av förskott och efterlevandeskydd? (2021)

• Pensionär söker lån, hur funkar det? (2021)

Samtliga skrifter går att ladda ner från www.spfseniorerna.se

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas