Nyheter

Vårdvalet blir glödhet fråga i valrörelsen

Striden om vårdvalet i primärvården rullar vidare. Alliansens lägger nu en motion till riksdagen i syfte att hejda regeringen från att gå fram med ett nytt förslag.

Publicerad 2014-12-16

Turerna är många i den ideologiska kampen mellan den rödgröna regeringen och alliansen. 

Dagen efter att lagrådet gett regeringen bakläxa drog folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström tillbaka förslaget den 26 november.
Men han gjorde samtidigt klart att så snart som regeringen hunnit uppfylla beredningskraven så skulle det komma ett nytt men i sak oförändrat förslag till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli.

– Tvångs-LOV:en har inneburit en ojämn fördelning av primärvårdens resurser mellan olika grupper och går emot ambitionen om en jämlik vård. Inte minst har riksrevisionen kritiserat systemet, argumenterade Gabriel Wikström.

När det gäller förslaget i sig, att ta bort obligatoriet för landstingen att ha vårdvalssystem, anser regeringen att det är ett förslag som stärker landstingens självbestämmande samtidigt som patienternas rätt att välja vårdcentral kvarstår.

Men genom en motion kan de fyra allianspartierna stoppa regeringen från att återkomma med ett uppdaterat förslag om att avskaffa det tvingande vårdvalet i primärvården.

– Regeringens beslut att återkomma i den här frågan lägger en våt filt över de vårdföretag som finns i de landsting som har sagt att de tänker avskaffa vårdvalet så snart lagen träder i kraft. De kan inte få lån och måste leva i ovisshet, säger Anders W Jonsson (C), ledamot i riksdagens socialutskott och sjukvårdspolitisk talesperson till Dagens Medicin.

Anders W Jonsson har tillsammans med Emma Henriksson (KD), Barbro Westerholm (FP) och Cecilia Widegren (M) – alla alliansledamöter i socialutskottet – skriver i motionen att regeringen bör dra tillbaka propositionen.

– Vi vill att riksdagen ska tillkännage att regeringen absolut inte får återkomma till riksdagen igen i den här frågan, säger Anders W Jonsson.

Sverigedemokraterna, som tidigare varit motståndare till regeringens förslag, måste stödja motionen för att den ska vinna.

Om motionen går igenom ser Anders W Jonsson ingen möjlighet för regeringen att återkomma i frågan före nyvalet den 22 mars, skriver Dagens Medicin.

Mycket talar därmed för att frågan om vårdvalet blir het i den stundande valrörelsen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas