Nyheter

Lag om valfrihet avskaffas i primärvården

Lov i primärvården är på väg att försvinna. Redan 1 januari träder förändringen i kraft.

Publicerad 2014-10-14

Den lag som tvingar landstingen att tillämpa lagen om valfrihet i primärvården tas nu bort. I stället ska landstingspolitikerna avgöra om man vill införa Lov eller inte i det egna landstinget.

Därmed försvinner vårdföretagens fria etableringsrätt. Lagen om vårdval i landstingen har hittills inneburit att företagen själva har kunnat bestämma var de vill öppna en vårdcentral.

Förändringen är följden av den överenskommelse som regeringen och Vänsterpartiet har gjort om vinster i välfärden.

Som veteranen.se tidigare har berättat kommer övriga knäckfrågor om vinster i välfärden att utredas fram till mars 2016.

Men när det gäller Lov i primärvården är slutdatum alltså satt redan till 1 januari 2015. Det framgår av den remisspromemoria som regeringen skickade ut i fredags.

Argument i remissen är bland annat att det obligatoriska vårdvalet inskränkt det kommunala självstyret och att skattemedlen gått till de patienter och områden som inte bäst behöver det.

Drygt 30 remissinstanser får nu möjlighet att ge sina synpunkter på regeringens förslag.

Bland remissinstanserna finns förutom 20-talet landsting också Almega, Företagarna, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Socialstyrelsen och Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO). Däremot finns ingen pensionärsorganisation med.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslaget

– Landstingen ska inte längre vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården.

Landstingen får besluta att införa vårdvalssystem enligt LOV.

– Inom vårdvalssystemet ska alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat.

Ersättningen från landstinget till utförare inom vårdvalssystemet ska följa den enskildes val av utförare.

Källa: Regeringens remiss

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas