Nyheter

Världsnamn kritiserar svenska pensionssystemet

Bromsen i det svenska pensionssystemet är ”onödigt skarp” och riskerna fördelas orättvist mellan generationerna. Det säger Nicholas Barr, professor i offentlig ekonomi och en av världens främsta experter på pensionssystem.

Publicerad 2013-10-03

Idag lägger han fram rapporten ”The pension system in Sweden” till ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

I samband med rapporten sker också en paneldiskussion i vilken SPFs ordförande Karl Erik Olsson medverkar.

Nicholas Barr har vid sin granskning funnit flera svaga punkter i det svenska systemet.

Bland annat skjuter han in sig på den riskspridning som uppstår till följd av hur pensionerna indexeras.

– Här bör hänsyn tas till att pensionärer, i motsats till yngre, har mycket små möjligheter att kompensera en inkomstminskning genom att arbeta mer. I dagens system påverkas pensionerna fullt ut av årliga förändringar i löneökningstakten. Mitt förslag är att indexeringen ändras så att äldre ges ett starkare skydd än yngre, skriver Nicholas Barr på DN debatt.

– Internationellt är det ovanligt med rena inkomstindexeringar av pensionerna men betydligt vanligare med anpassningar till prisförändringar eller en blandning av dem.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

ESO

Nicholas Barr är professor i offentlig ekonomi vid London School of Economics.
ESO är en expertkommitté med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällspolitiska och finanspolitiska avgöranden. Sju personer ingår i gruppen, bland dem Annika Sundén, docent i nationalekonomi från Stockholms universitet och verksam vid Pensionsmyndigheten.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas