Dyrt med hörapparat
Ekonomi & juridik | Hela listan!
Foto Colourbox

Dyrt med hörapparat

Det är nedrustning på gång inom hörselvården. Tidigare kunde man få hjälpmedel som teleslingor, larmsystem och telefon förskrivna. Men i många landsting får man idag bara hörapparaten, och det är inte tillräckligt för många.

Publicerad 2011-11-09

Det är absurda skillnader mellan landstingen, både när det gäller kostnader och rehabilitering. Det är bara i Halland, Västra Götaland och Örebro som hörselskadade får välja både hörapparat och utprovningen utan behöva betala någonting själv.
På de flesta ställen är det inte så. I Gävleborg är utprovningsavgiften 1 500 kronor och i Kalmar 1 200. I övriga län kostar utprovningen mellan 300 och 850 kronor. Därtill kommer hörapparaten, som kan kosta allt från 5 000 till 15 000 kronor.

I en del landsting måste hörselskadade själva betala större delen av kostnaden för sina hörapparater och hörselhjälpmedel.
Fem landsting har kostnadstak på hörapparater: I Värmland och Västmanland måste patienten betala 15 procent av priset på hörapparaten och i Kronoberg, Gotland och Jämtland allt över 3 000 kronor.
Sedan mitten av 1990-talet har landstingen infört en uppsjö av särskilda avgifter inom hörselvården som saknar motsvarighet inom andra vårdområden.
Hela 18 av 21 landsting har hörselvårdsavgifter som står i strid med hälso- och sjukvårdslagen, HSL, eftersom de ligger utanför högkostnadsskyddet på 900 kronor i år. Det visar Hörselskadades Riksförbunds, HRF, kartläggning av hörselvårdsavgifterna i juni 2011.

HRF anser att alla hörselvårdsavgifter ska omfattas av högkostnadsskyddet i enlighet med lagen, men många landsting undantar hörselskadade från det skyddet. Här används en mängd olika avgifts- och kostnadssystem: hela kostnaden, fast kostnadstak, procentuellt kostnadstak, utprovningsavgift, hjälpmedelsavgift och årsavgift.

I praktiken innebär det att den som har störst vårdbehov måste betala mest. Vem som måste betala och hur mycket beror på vilken typ av hjälpmedel som behövs. Några måste betala tusentals kronor, andra inget alls.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över avgifterna inom hälso- och sjukvården. Där ingår att se över högkostnadsskyddet när det gäller tekniska hjälpmedel.
En annan utredning, ”Fritt val av hjälpmedel”, menar HRF inte leder till att hörapparater blir billigare för den enskilde – snarare tvärtom. Utredningens förslag innebär att den som vill kan prova ut hörapparater privat, med en liten subvention från landstinget. Den som skulle välja den modellen i Stockholm skulle få betala omkring 15 000 till 30 000 kronor ur egen ficka. Idag kostar en utprovning av hörapparat i Stockholm 600 kronor.

Socialdepartementet vill att landstingen själva ska bestämma över sina regler, enligt lagen om lokalt självstyre.
– Landstingen är sedan länge ansvariga för hjälpmedel och det är deras ansvar att besluta om egenavgifter och vilka hjälpmedel de ska hantera, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig till barn- och äldreminister Maria Larsson. Regeringen har för närvarande inga planer på att ändra på den ordningen.

 

Bernt Andersson
redaktionen@veteranen.se

Dyrt eller gratis

Här är utprovningen dyrast:

Gävleborgs landsting 1 500 kr
Kalmar läns landsting 1 200 kr
Sörmlands läns landsting 850 kr

Här är utprovningen gratis:

Hallands läns landsting
Västra götaland
Örebro

I övriga län kostar utprovningen mellan 300 och 800 kronor.

Här finns en detaljerad prislista från Hörselskadades riksförbund:

Statistik juni 2011

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas