Inget fall till domstol i år
Ekonomi & juridik | Åldersdiskriminering
Clas Lundstedt, pressansvarig DO, foto: Unn Tiba

Inget fall till domstol i år

Hundratals personer känner sig varje år så åldersdiskriminerade att de vänder sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att få hjälp. Men få fall leder till åtgärd.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-19

Åldersdiskriminering är förbjudet enligt lag. DOs vision är att sträva mot ett samhälle som genomsyras av principen om alla människors lika värde och rättigheter. Uppgiften är att få bort åldersdiskrimineringen.

210 anmälningar

Men hur går det, egentligen? Senioren har granskat samtliga anmälningar som kommit till DO under 2017 (till och med 10 oktober) och som gäller diskrimineringsgrunden ”ålder”.

Det handlar om 210 anmälningar på framför allt tre samhällsområden:

  • Arbetslivet
  • Varor, tjänster och bostäder
  • Hälso- och sjukvård

Banker, försäkringsbolag, utbildningsväsende och socialförsäkringar drar också på sig enskildas missnöje och kritik i sådan grad att många väljer att anmäla till DO.

7 grunder för diskriminering

Det finns sju diskrimineringsgrunder som är förbjudna enligt lag.

Flest anmälningar 2016 kom till DO om funktionsnedsättning, därefter etnisk tillhörighet, kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck.

953 anmälningar på 4 år

Nedan visas dels det totala antalet anmälningar, dels hur många som har gällt åldersdiskriminering:

2016: 2  264 anmälningar (210 om ålder)
2015: 2  382 anmälningar (280 om ålder)
2014: 1  949 anmälningar (269 om ålder)
2013: 1 795 anmälningar (194 om ålder)

 

Dölj faktaruta

Omfattande ålderism

– Det finns en omfattande ålderism i vårt samhälle, konstaterar Clas Lundstedt, pressansvarig vid DO.

När en anmälan når DO finns tre möjliga utfall. Ingen åtgärd, DO gör en noggrann tillsyn, eller så lyfter man fallet till domstol. Men inte i något fall under 2017 har DO gått till domstol.

Principiella fall

– För att ta en fråga till domstol bedömer vi om det handlar om en fråga av principiell vikt eller strategisk betydelse, säger Clas Lundstedt. Det får förstås heller inte finnas formella hinder för att väcka talan, och bevisläget måste hålla.

I tio av de 210 fallen har man valt att göra en tillsyn.

– Vi gör en bedömning av varje anmälan om det finns skäl att göra en tillsyn. En rad kriterier spelar in, bland annat om vi ser att den anmälda händelsen aktualiserar en risk för överträdelse av diskrimineringslagen.

Olagligt sedan 2009

2009 fick Sverige ett förbud mot åldersdiskriminering inom arbetsliv och utbildning.

2013 utvidgades skyddet till fler samhällsområden: varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning.

Försäkringstjänster undantogs liksom en rad befintliga åldersgränser som att LSS-stöd upphör vid 65 års ålder.

Dölj faktaruta

Sex av tillsynsärendena är avslutade utan att DOs utredande jurister har kunnat styrka diskriminering. I fyra fall pågår fortfarande utredningar.

Fel bild av DO

Frågan är hur vassa verktyg DO egentligen har. Sedan diskrimineringslagen 2013 utvidgades till att omfatta ålder på en rad olika samhällsområden har endast åtta fall gått till domstol.

– Vi vet att det finns en bild av DOs uppdrag som inte stämmer med hur lagen är formulerad. Det är något vi arbetar med att förändra och jag tycker det är viktigt att det framgår att DO enbart ska driva fall där det finns ett principiellt intresse.

Chaufförer diskriminerades

Ett sådant fall var när DO 2015 gick till Arbetsdomstolen med en generell 70-årsgräns för chaufförer i yrkestrafik. Två bussförare – i enlighet med det anmälda bolagets ålderspolicy – nekades ny anställning. Motiveringen: De hade fyllt 70 år. Bolaget tvingades backa och DO vann en viktig seger.

SPF Seniorerna tar strid

I Program för Seniorrespekt lägger SPF Seniorerna upp en handlingsplan för hur fördomar, dåliga attityder och diskriminering av äldre ska kunna stoppas. Programmet innehåller en lång rad krav på olika samhällsnivåer, är nyskrivet och klubbades på SPF Seniorernas kongress i Gävle i somras.

Dölj faktaruta

– Frågan har stor betydelse för arbetsmarknadens parter och för äldre arbetstagare även utanför transportsektorn, säger Clas Lundstedt.

Text: Jan Arleij
Foto: Unn Tiba

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas