”Nu måste vi göra det själva”
Omvärld & ekonomi | Inflytande
Christina Rogestam och Martin Engman peppar seniorer att ta för sig i politiken. Foto: Tomas Södergren

”Nu måste vi göra det själva”

SPF Seniorerna växlar upp inför valet 2018. Seniorer ska synas och höras i politikens alla led. På lokal nivå är det ledamöterna i landets pensionärsråd som ska göra det.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-03

För att det ska bli verklighet har SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och samhällspolitiska chefen Martin Engman under hösten genomfört en landsomfattande turné för att träffa hundratals av organisationens företrädare ute i kommuner och landsting, regioner och stadsdelar.

Senioren.se var med i Malmö när några av SPF Seniorernas äldrepolitiska nyckelpersoner i Skåne och Blekinge samlats för att tillsammans med Christina Rogestam och Martin Engman lägga upp taktiken inför 2018 års val.

– Ska vi få upp äldrefrågorna på partiernas agendor under valåret 2018 måste vi bearbeta partierna redan nu i vinter, inleder Christina Rogestam konferensen i Malmö. För det är under det kommande halvåret som partierna bestämmer det mesta av vad man ska satsa på i valet.

Pensionärsråd

Pensionärsråd – Mitt i mandatperioden
Det är namnet på förbundets stora KPR-satsning. Örebro, Stockholm, Gävle, Malmö, Göteborg, Växjö och Umeå är de sju platserna där konferenserna ägt rum.

Närmare 400 ledamöter i pensionärsråd runt om i landet har kommit för att få en uppdatering av det äldrepolitiska läget på nationell nivå, men också för att stärkas i hur partierna kan bearbetas inför kommande nomineringsarbete och valrörelse.

Många olika pensionärsråd
Det finns flera olika råd ute i landet. Det blir många förkortningar att hålla reda på.
KPR – kommunalt pensionärsråd
LPR – landstingets pensionärsråd
SPR – stadsdelspensionärsråd
RPR – regionalt pensionärsråd
CPR – centralt pensionärsråd
RPK – regeringens pensionärskommitté

Kongress vill se lagstiftning
Vissa kommuner och landsting i Sverige har lagt ner sina pensionärsråd. Därmed riskerar viktiga äldrefrågor att glömmas bort, anser förbundet.

Det gör att SPF Seniorerna på flera kongresser beslutat att driva kravet på att pensionärsrådens ställning ska skyddas i lag.
I Finland, Danmark och Norge har man redan fattat sådana beslut om obligatoriska äldreråd.

Dölj faktaruta

Tvinga upp frågor

Ett 30-tal pensionärsrådsledamöter från kommuner inom Skånes och Blekinges län lyssnar noga till förbundsordförandens analys av det läget för de viktigaste äldrefrågorna. Inhysta i Fähusets konferenslokal – en gång ett stall från tidigt 1800-tal men nu prisbelönt för vacker och varsam renovering, beläget alldeles utanför Malmös stadskärna, vidtar nu verkstad i form av gruppdiskussioner. Hur ska det gå till i praktiken?

I en av ”bikuporna” benar Gert Sjöstedt, Gunilla Jungbeck-Thysell, Gudrun Sandgren och Kerstin Silvander ut sina idéer.

– Vi jobbar redan aktivt mot våra kommunpolitiker i pensionärsrådet. Det räcker ganska långt i vardagen, menar Gert Sjöstedt, till vardags KPR-are i Kristianstads kommun. Det är nog också den vägen vi försöker tvinga upp våra frågor på partiernas lokala dagordning inför valet.

Valbara platser

Förbundet vill också inspirera de äldrepolitiska spjutspetsarna ute i landets kommunala pensionärsråd att bearbeta partierna att nominera seniorer på valbara platser på vallistorna.

– Ofta finns seniorer med på listorna, men alltför långt ner för att verkligen bli valda, säger Martin Engman och presenterar kalla fakta från valet 2014.

– 27 procent av alla namn på valsedlarna i kommunvalen var 65-plussare, men bara 18 procent blev invalda. I landstingen var motsvarande siffror 25 procent på listorna men bara 15 procent invalda.

Riksdagen sämst

Störst obalans hittar man i riksdagen. 15 procent 65-plussare på valsedlarna, men endast 2,5 procent valdes in.

– Det ska ses i ljuset av att seniorerna, 65-plussarna, utgör 20 procent av befolkningen och 25 procent av väljarna.

Så hur ska SPF Seniorernas lokala kämpar kunna förändra att så många seniorer väljs bort?

– Ni är nyckelpersoner i detta och helt centrala för att göra skillnad, peppade Martin Engman.

Dags för ny bikupa: Konkret – hur kan SPF Seniorerna påverka så att fler seniorer kandiderar i valet och att dessutom fler seniorer verkligen får betydelsefulla förtroendeposter efter valet?

Glöm inte bort att vi har en kongress om mindre än ett år!

Diskussionen böljar fram och åter mellan stallets ståtliga vitmålade träpelare. Visst är det är en lång väg till inflytande, argumenterade en del: att gå med i ett parti, föreslå kandidater genom att vara aktiv på nomineringsmöten, kanske kandidera själv.

– Det vore förstås bra, men det är ofta svårt att få seniorer att ställa upp, i alla fall de som är på väg att bli lika gamla som jag, säger Gert Sjöstedt. Man orkar liksom helt enkelt inte. Det är nog också ofta så som det är för min del att vi som sitter i KPR dessutom har många andra uppdrag.

Christina Rogestam manar på under konferensen:

– Vi måste komma ihåg att partierna inte självmant kommer att lyfta seniorernas frågor. Inga andra grupper i samhället kommer heller att lyfta vår sak. Genom åren har mycket hänt för att få in fler unga i politiken, fler kvinnor och kandidater med utländsk bakgrund. Men ska något ske för oss seniorer behöver vi inse att vi måste göra det själva, betonade Christina Rogestam.

Ingå i patrull

Dagen fortskrider med fler verktyg att förändra och förbättra verkligheten för landets äldre seniorer.

Ett av de populäraste som alla i den nu ganska varma lokalen tycks ställa sig bakom: att bilda och ingå i en så kallad patrull.

– Vi har sett många exempel på matpatruller som har lyckats få upp frågan på mediernas och politikernas bord, säger Martin Engman. Skulle ni kunna tänka er att göra liknande undersökningar också inom andra områden?

Samtalen runt borden surrar åter igång. Ett kort pass på tio minuter. Därefter går Martin Engman runt med mikrofon och låter alla bikupor torgföra sina idéer och erfarenheter.

Gunilla Jungbeck Thysell från Vellinge berättar om just en matpatrull, Stig Åkesson från Hässleholm om sin inventering av tillgängligheten i bostäderna. Kanske kan SVT-serien om Sveriges bästa hemtjänst inspirera till lokala kartläggningar av såväl ensamhet som undermåliga matlådor.

Kongress vill se lagstiftning

Vissa kommuner och landsting i Sverige har lagt ner sina pensionärsråd. Därmed riskerar viktiga äldrefrågor att glömmas bort, anser förbundet.
Det gör att SPF Seniorerna på flera kongresser beslutat att driva kravet på att pensionärsrådens ställning ska skyddas i lag.
I Finland, Danmark och Norge har man redan fattat sådana beslut om obligatoriska äldreråd.

Dölj faktaruta

Skriv motioner

Dags att summera dagen: Det finns idéer. Det finns verktyg. Nu krävs verkstad. Då behövs ännu fler seniorer som är beredda att kavla upp ärmarna.
Och SPF Seniorernas har fler medlemmar än samtliga riksdagspartier tillsammans.

Det borde alltså finnas krafter där ute i leden som skulle om inte förskjuta berg så förändra livet till det bättre för många, många seniorer, menar Christina Rogestam.

– Och glöm inte bort att vi har en kongress om mindre än ett år. Skriv motioner om vilka frågor vi ska driva på nationell nivå, säger Christina Rogestam.

ENKÄT

Hur går du vidare med ditt uppdrag?

SPF Seniorerna har bjudit in till pensionŠrsrŒd pŒ katrinetorp i Malmš. DŠr fŒr pensionŠrerna mer info hur de kan delta i politiken och kunna pŒverka fšr en bŠttre representation av seniorer i valda fšrsamlingar och fšr att driva senior frŒgor i partiernas dagordning. PŒ bild: Ann-Kristin Borgelius Kund : Veteranen / Senioren Fotograf: Johan BŠvman Reporter: Jan Arleij

Ann-Kristin Borgelius, Bjärred, SPF Seniorerna Gamla Bjered, Skåne, ledamot i Kommunala pensionärsrådet sedan 2010:
– En givande dag, speciellt Christina Rogestams anförande. Jag fick klarhet i hur förbundsstyrelsen agerar i olika frågor. Ett tips som kom fram och som jag nappar på direkt är att bjuda in partierna till en partiledardebatt så här halvvägs till nästa val. Fler pensionärer bör sitta på valbar plats i politiken men hur många pensionärer är verkligen beredda att satsa på detta på gamla dar? Bra med patruller om mat och annat där samtliga pensionärsföreningar i kommunen måste delta.

SPF Seniorerna har bjudit in till pensionŠrsrŒd pŒ katrinetorp i Malmš. DŠr fŒr pensionŠrerna mer info hur de kan delta i politiken och kunna pŒverka fšr en bŠttre representation av seniorer i valda fšrsamlingar och fšr att driva senior frŒgor i partiernas dagordning. PŒ bild: Bertil Thomasson. Kund : Veteranen / Senioren Fotograf: Johan BŠvman Reporter: Jan Arleij

Bertil Thomasson, Jämshög, SPF Seniorerna Olofströmsbygden, Blekinge, ledamot i Kommunala pensionärsrådet sedan 2006:
– Jag har fått verktyg och nya idéer för att påverka partierna att ta fram fler seniorer på vallistorna. Som det nu är har man inte mycket att sätta emot partierna. Ingen annan talar för oss äldre. Jag vill bidra till att göra KPR till en fackförening för seniorer. Bostadsfrågan är ett eftersatt område som absolut måste förbättras. Vården och omsorgen måste ofta försvaras mot nedskärningar och åtstramningar som drabbar oss seniorer hårt. Det är områden jag slåss för.

ann-marie-hAnn-Marie Hylén, Malmö, SPF Seniorerna Djupadal, ledamot i Centrala pensionärsrådet och i Landstingets pensionärsråd sedan 2011, Skåne:
– Mina förväntningar på konferensen var att få ta del av SPF Seniorernas nationella frågor och att få in-put för att få ”råg i ryggen” att gå vidare i CPR-arbetet. Det har jag fått. Hur man kan jobba med patruller inom olika områden är särskilt intressant, exempelvis med bostadsfrågor och tillgänglighet. Ett annat budskap var också att påverka seniora politiker att ställa upp i valet år 2018 så att vi få fler seniorer i riksdagen som kan ta sig an de äldres frågor.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Pensionärsråd – Mitt i mandatperioden

Det är namnet på förbundets stora KPR-satsning. Örebro, Stockholm, Gävle, Malmö, Göteborg, Växjö och Umeå är de sju platserna där konferenserna ägt rum.
Närmare 400 ledamöter i pensionärsråd runt om i landet har kommit för att få en uppdatering av det äldrepolitiska läget på nationell nivå, men också för att stärkas i hur partierna kan bearbetas inför kommande nomineringsarbete och valrörelse.

Mängder av idéer och verktyg finns också i förbundets uppdaterade och nedladdningsbara ”Handbok för pensionärsråden”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-11-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas