Här vässas argumenten
Valet 2018 | Valkamp
SPFare laddar med kurs inför valrörelsen. Foto: Magnus Sundberg

Här vässas argumenten

Varannan senior är beredd att byta parti i valet. Det tänker SPF Seniorerna utnyttja.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-14

För att vinna framgång i valdebatten har förbundsledningen – med förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström i spetsen – tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolans pedagoger under en månad åkt land och rike kring för att inspirera så många som möjligt av organisationens äldrepolitiska eldsjälar.
Medlet: att göra en genomtänkt och realistisk plan. Målet: att ta plats och synas i den lokala valrörelsen hemma i den egna kommunen.

Tre huvudområden

Senioren hänger med till Göteborg. På väggen i den stora Folkets hus-lokalen sitter rader av affischer med tio äldrepolitiska sakfrågor inom tre områden: ekonomi, boende och vård och omsorg.
Cirka hundra seniorer ansluter från hela Västsverige. De får välkomstkaffe och ostmacka men också ett antal orange, runda klisterlappar att fördela på de frågor man anser vara viktigast i den stundande valrörelsen.

Turné landet runt

SPF Seniorernas valturné pågick i januari och februari. Under turnén gästade man Växjö, Göteborg, Hässleholm, Gävle, Umeå, Stockholm och Örebro.
Företrädare från alla distrikt har därmed kunnat vara med. Närmare 400 företrädare för SPF Seniorerna har deltagit.
Målgruppen har varit ansvariga för valarbetet, ordförande i föreningar och distrikt och ledamöter i pensionärsråd.

Dölj faktaruta

Vad är viktigast?

Affischerna med krav i stora, svarta bokstäver blir under ett intensivt sorl snabbt färglagda i lysande orange.
– Välj ut en fråga och när ni är sju, åtta stycken så ta med affischen till ett av borden, instruerar Katarina Cronelid från Studieförbundets Vuxenskolan.
Kort därefter har de hundra seniorerna från Göteborg, Bohuslän, Norra och Södra Älvsborg, Halland och Skaraborg delat upp sig och SPF Seniorernas prioriterade valfrågor runt tretton olika bord.

Kreativa diskussioner

Det uppstår ett intensivt surr som från bikupor i högsommarvärme. En bullrig, kreativ äldrepolitisk idéverkstad med högt i tak, inte bara i lokalen.
Man kan skönja ett spår av stolthet i förbundsordförande Eva Erikssons ögon när hon blickar ut över sina trupper i färd med att skärpa tankar och vässa argument inför valkampen.

Skärpt socialtjänstlag

Vid ett av borden sitter Ruby Lindström, Skaraborgsdistriktets ordförande, Axel Sandahl, från SPF Seniorerna i Mariestad, Göran Eklund och Harry Ericksson från Göteborgsföreningarna Ullevi och Linnéstaden.
De väljer att dyka djupare i affischen med kravet ”Skärp socialtjänstlagen”. Det står under rubriken ”På seniorers egna villkor”, med målet att komma närmare en ”Trygg vård och omsorg”.

”Det är skamligt”

Samtalet tar avstamp i en frustration över hur röstsvaga, sjuka äldre så ofta glöms bort, lämnas efter. En oacceptabel tillvänjning har skett i samhället.
– Äldreboenden idag förvandlas alltmer till en slags hospicevård, en plats där man är den sista tiden. Så var det inte tänkt, det är skamligt, säger Göran Eklund och får allas omedelbara stöd.
– Men att bara skärpa socialtjänstlagen räcker nog inte, funderar Axel Sandahl. Det finns många lagar i landet men få till stöd för äldre, eller hur?

”Våra frågor kan vända synen”

–  Vi seniorer vill leva trygga och fria efter ett långt liv, och det är vad våra krav i valrörelsen också går ut på, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.
Förbundsledningen har fattat beslut om ett 20-tal krav inom tre områden:
* ekonomi – här gäller det främst att slåss för att stärka utsatta seniorers ekonomi
* boende – att bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet
* vård och omsorg – på seniorernas egna villkor
–   Att få leva fri hela livet är i grunden vad vi kämpar för idag, och i valrörelsen, säger Eva Eriksson. Vi behöver få till en synvända hos landets politiker.

Dölj faktaruta

Efterlyser äldrelag

Hans reflektion öppnar ett nytt perspektiv. Efter en lyhörd och nyfiken diskussion är de redo att fullgöra uppgiften och formulera sig i skrift på det stora pappret mitt på bordet.
Axel tar pennan: ”Vi anser att en äldrelag bör skapas för att höja upp och samla äldrefrågor.”
Nu är de igång, de fyra fyller på med stödord till inget mindre än en rättighetskatalog för äldre: ”eget boende och standard för detta, meningsfullt liv, det fria valet, friskvård och kultur, hälso- och sjukvård” står som krav på arket.

Arbetet igång

Tiden är ute. Pennorna får vila. Dagens övning är nästan slut – men därmed har också arbetet med den lokala valplanen börjat.
Förbundet tar med sig alla idéer som tecknats på affischerna, och de hundra seniorerna får med sig ett dokument hem med hållpunkter för hur planen kan byggas upp – med tanke på målgrupp, valbudskap och kanaler för att nå ut med kraven.
Återstår det som avgör om man verkligen vinner debatten i 2018 års valrörelse ute i kommuner, landsting och regioner – att få de egna seniorerna i hemmaföreningen på fötter.

Samarbete

Förbundets generalsekreterare Peter Sikström äntrar scenen.
– Glöm inte att ta hjälp av varandra och samarbeta. Det räcker med att man gör det lilla. Vi är en så stor organisation – med fler medlemmar än alla riksdagspartier tillsammans – att om alla gör något samtidigt blir insatsen i valrörelsen fantastisk.

Inspirerande och peppande

Lika snabbt som den stora västsvenska truppen samlats, lika fort skingras man i eftermiddagsskymningen. Folkets hus vid hamnen ligger i grått och råkall dimma, men atmosfären under de vita taklamporna vibrerar fortfarande av varm folkrörelse och politisk energi.
Bland de sista iväg är Ruby Lindström som gör sig redo för avfärd hem till Tidaholm.
– En givande dag! Framför allt är det inspirerande och peppande att se alla aktiva från så många olika håll. Man känner att det inte bara är vi hemma i Skaraborg som nu ska jobba med valet, utan vi är många, många i hela landet.

Text: Jan Arleij

Foto: Magnus Sundberg

Hur går du vidare med valåret?

Harry Ericksson, SPF Seniorerna Linnéstaden i Göteborg med 750 medlemmar, programansvarig i föreningen:
– Jag är här idag för att lyssna in sakfrågor och se hur man kan göra en lokal valplanering. Nästa steg blir att föra det hela hem till min förening, så tar vi det vidare därifrån med målet att få verkligt genomslag.

Tom Dybeck, ordförande i SPF Seniorerna Västanvind, Göteborg.
– Vi kommer att bjuda in politiker för att få svar på hur de tänker se till att genomföra det man har åtagit sig att göra. Jag kommer också hem till våra pensionärsrådsledamöter med nya idéer hur man kan jobba i valrörelsen.

Monica Påhlsson, ordförande i SPF Seniorerna Örgryte.
– Lagen om valfrihet och rätten att få samhällsinformation även om man inte har dator och internet är två särskilt viktiga frågor. Vår förening kommer också att ansluta till en politikerhearing som distriktet ska anordna.

Ruby Lindström, Tidaholm, distriktsordförande, ledamot i såväl KPR i Tidaholm som i regionens pensionärsråd.
– Nu ska vi i distriktsstyrelsen fördela olika uppgifter som vi fått med oss idag. Viktigaste frågan hemma hos oss är äldreomsorgen och sjukvården. Äldreboenden och avgifterna blir också stora. Där kan vi definitivt påverka.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-03-14
senioren-nr-2
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 2 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas