Ingen insyn hos privata hemtjänstföretag
Val 2014 | Vård & omsorg | Valfrihet
Ingen insyn hos privata vårdföretag Foto Colourbox

Ingen insyn hos privata hemtjänstföretag

Det är svårt med insynen i de privata hemtjänstföretagen. Varken offentlighetsprincipen, meddelarfriheten eller repressalieförbudet gäller här. Men kanske är en förändring på gång.

Publicerad 2014-03-28

I dagens läge har allmänheten ingen insyn i de privata utförarnas verksamhet. Offentlighetsprincipen, som innebär att alla svenska medborgare har rätt att ta del av myndigheters handlingar, gäller inte här.

Meddelarfriheten, som betyder att anställda har rätt att kontakta pressen om det förekommer missförhållanden eller andra oegentligheter, gäller inte heller för privatanställda idag. Repressalieförbudet, det vill säga att en anställd som vänt sig till pressen inte ska utsättas för bestraffande åtgärder, gäller inte heller.
Diskussionen om meddelarfrihet för anställda på privata vårdbolag har pågått i åtskilliga år. Både den sittande regeringen och den förra har varit ointresserade av en ändrad lagstiftning. Det var först efter Carema-skandalen som regeringen agerade.

Men nu kanske en förändring är på gång. I en utredning föreslås att även privatanställda inom vård, skola och omsorg ska omfattas av meddelarskyddet. Det ska också gälla inhyrd personal.
Däremot kommer privata företag inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg inte att omfattas av offentlighetsprincipen, vilket betyder att allmänheten inte har rätt att ta del av handlingar hos företagen. Vissa privata vårdföretag har frivilligt tecknat avtal om meddelarskyddet, men långt ifrån alla.

Peter Söderlund
peter.soderlund@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas