Redaktionen | Förbundsordförande

Det måste löna sig att ha arbetat!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-04-09

Det är en viktig princip för SPF Seniorerna att det ska löna sig att ha arbetat. Förslagen till förändrat grundskydd för pensionärer som nu är ute på remiss innebär kortfattat en förstärkning av garantipensionen med 200 kronor per månad och förändringar i bostadstillägget, bland annat med ett höjt bostadskostnadstak. Alla förbättringar för seniorer med små ekonomiska marginaler välkomnas från min sida. Dessvärre är dessa förslag varken tillräckliga eller långsiktiga och merparten av pensionärerna berörs marginellt eller inte alls.

Det är heller inte särskilt meningsfullt att enbart förändra i grundskyddet, även om det behövs. Det får följdeffekter i andra delar av pensionssystemet och då blir det uppenbart att det saknas en helhetssyn på systemet. Som när förstärkt grundskydd kan medföra att den som inte yrkesarbetat får ungefär samma disponibla inkomst som den som arbetat i 40 år med medelinkomst. Värdet av arbete som grund för ens pension blir allt mindre, pensionssystemets legitimitet urholkas.

Det är inte acceptabelt att ett liv i arbete ger en pension i nivå med grundskyddet.

Det är orimligt att det inte också görs förändringar av den inkomstrelaterade delen av pensionen. Pensionssystemet är tänkt att vara just inkomstrelaterat, men liknar allt mer ett grundskyddssystem. Det är här huvudproblemet ligger. Det är inte acceptabelt att ett liv i arbete ger en pension i nivå med grundskyddet. Eller att dagens löntagare, våra barn och barnbarn, har som enda alternativ att arbeta allt längre vare sig de kan, vill eller har möjlighet till det.

Till att börja med måste pensionsavgiften höjas och då komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre allmänna pensioner. Systemet måste också få en social dimension där de ekonomiska behoven för äldre inkluderas. Människor ska kunna förvänta sig att inbetalda pensionsavgifter ska leda till högre pension och en standardtrygghet. Så är det inte idag – hela pensionssystemet behöver ses över och renoveras.

En annan aktuell fråga är rätten att själv välja betalmedel. Innan sommaren kommer regeringen troligen att lägga fram en proposition till riksdagen om att banker och kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanter för uttag och att hantera dagskassor. Förändringarna träder sannolikt i kraft från år 2020. Det är i så fall glädjande och något SPF Seniorerna kämpat länge för i vårt påverkansarbete gentemot politiker, i media och genom kampanjer. Trots det återstår att arbeta vidare för rätten att kunna använda kontanter när och var man önskar.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-04-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas