Redaktionen | Förbundsordförande

Ingen ska behöva svälta i vår välfärd

Christina Rogestam
Publicerad 2017-05-10

Det är bara att gratulera de seniorer som bor i Tubberödshus äldreboende på Tjörn. Där är det de äldres behov och önskemål som styr mycket av verksamheten. All mat tillagas i restaurangen och de boende har inflytande genom matråd. Personalen finns med i matsalen, håller igång samtalen runt borden och ser till att ingen sitter ensam. Ljus och blommor på borden när det är helg. Därför har också Tubberödshus belönats av White Guide Senior. Den dag jag skriver detta serverades det torskrygg med hummersås och grönsaksbuketter. Så gott!

Fler än 100 000 riskerar att bli undernärda

Så här borde alla seniorer som är i behov av äldreomsorg få ha det, men så ser inte verkligheten ut. Häromveckan var rubrikerna stora: 40 000 inom äldreomsorgen lider av undernäring. Fler än 100 000 riskerar att bli undernärda enligt statistik från Senior alert och Socialstyrelsen. Helt oacceptabelt! Här krävs räfst och rättarting med de ansvariga runt om i Sverige. Kolla statistiken för er kommun och ställ frågor om matsituationen inom omsorgen. Begär att få en redovisning i de kommunala pensionärsråden, prata med de politiker ni träffar. Vi är stolta över den svenska välfärden – då ska inte äldre människor riskera undernäring och svält.

För några veckor sedan kom äntligen direktiven till den översyn av socialtjänstlagen som regeringen förhandlat med sig själv om i ett år. Där beställs en bred och ambitiös genomgång med många svåra frågor för utredaren, tidigare statsrådet Margareta Winberg, att borra i. Men den allra viktigaste för oss seniorer, att äldres rättigheter behöver stärkas från skälig levnadsnivå till goda levnadsvillkor, är ordentligt nertonad. Ordet skälig bör bli något mera neutralt, men det får inte vara någon ambitionshöjning och det ska inte få kosta något. Det är beskedet från regeringen.

Överklaga besluten – många gånger lönar det sig.

Man kan undra hur mycket lagens nuvarande värdegrund ska urholkas: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Allt för många får redan idag besked av sin biståndshandläggare att deras situation inte är tillräckligt besvärlig, att de visst kan klara sig med hemtjänst osv. Många kommuner har dessutom ställt upp egna regler för vad som ska gälla innan man kan komma ifråga för ett omsorgsboende. Överklaga besluten – många gånger lönar det sig. SPF Seniorerna fortsätter att kämpa för att alla äldre ska ha goda levnadsvillkor, och då gäller det hela situationen: Ekonomi, boende, vård och omsorg, och inte minst god och näringsrik mat.

Många fler seniorer behöver engagera sig för att lyfta de äldrepolitiska frågorna inom partierna. Det behövs fler seniorer i de beslutande organen, inte minst i riksdagen, men också i kommuner och landsting. Ta kontakt med partierna NU! Det är det närmaste halvåret vi kan påverka, sen är både listor och vilka frågor partierna kommer att satsa på inför valet spikade. Påminn om att seniorerna är 25 procent av väljarna.
Tillsammans kan vi göra skillnad! Tillsammans blir vi starkare!

Christina Rogestam
Publicerad 2017-05-10
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas