Redaktionen | Förbundsordförande

Sluta lappa och laga – ge oss trygghet!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-03-09

Det blir allt ljusare. Sol såväl som snötäcke hjälper till och våren är i antågande. Men också att vaccineringarna mot Covid-19 kommit igång, om än med förseningar och oklarheter. Det är positivt att regionerna nu också tagit sitt förnuft till fånga och erbjuder information och bokning per telefon och brev, och inte enbart digitala vägar.
Låt oss hoppas att det inte kommer nya bakslag nu och att prioriteringsordningen för vaccinering hålls. Det har kommit rapporter om att övrig personal runt om i landet har gått före i kön. Det finns logistikbekymmer, men också fall då man respektlöst roffat åt sig och riskerat liv och hälsa bland seniorer.

Hur ska äldreomsorgen organiseras, vilken kompetens krävs, vad är god kvalitet, vad är omsorgsbehov och vem har ansvar?

Det blir allt mer tydligt att äldreomsorgen behöver både större resurstillskott och större förändringar. Staten behöver ta en mer central roll. Det duger inte att lämna ansvaret till kommuner och regioner med förhoppningar om att det ska fungera. Hur ska äldreomsorgen organiseras, vilken kompetens krävs, vad är god kvalitet, vad är omsorgsbehov och vem har ansvar?
För att svara på detta behövs en definition av äldreomsorg som alla förhåller sig till, en sådan definition finns inte idag. Annars definierar varje kommun som det passar och ingen vet vad man kan kräva av äldreomsorgen och vilka rättigheter man har.
Ett pålitligt pensionssystem och rimliga pensioner – är det så mycket begärt? Nej, det tycker jag verkligen inte, och det är precis detta krav vi ska ställa till ansvariga politiker. Vi i SPF Seniorerna har gjort en omfattande analys av pensionssystemet och de pensioner det ger. Vi konstaterar att pensionerna måste bli högre och tryggare och pekar på några vägar för att nå dit.

Bördorna ska delas och systemet måste vara en försäkring för alla inblandade.

Pensionssystemet måste gå att lita på, vi ska kunna utkräva ansvar av politiken och kunna debattera olika alternativ i pensionsfrågan. Så är det inte idag. Istället lägger systemet bördan för en låg pension och ett allt längre arbetsliv på individen. Det saknas en löpande bevakning på systemet och dess koppling till samhällets utveckling.
Förutom högre pensioner menar vi att nödvändiga beslut och förändringar i alla delar av systemet ska kunna genomföras grundligt men skyndsamt. Bördorna ska delas och systemet måste vara en försäkring för alla inblandade. Långsiktiga och trygga lösningar krävs – sluta lappa och laga. Transparens, debatt och politiska skiljelinjer i pensionsfrågorna ska eftersträvas. Politikerna måste kunna svara på vad de vill med pensionerna, är de nöjda med systemet och vilka förändringar de vill se.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-03-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas