Sån är seniorernas makt i partipolitiken
Omvärld & ekonomi | Val 2014 | VALET 2014

Sån är seniorernas makt i partipolitiken

Hur ser de på seniorers makt och inflytande i politiken? Veteranen har ställt två frågor till åtta tongivande äldre politiker.

Publicerad 2013-10-07

1. Hur ser du på seniorers makt och inflytande över politiken i ditt parti?

2. Gör ditt parti tillräckligt för att få fler 65-plussare invalda i riksdagen?

M: Bertil Persson, ordförande Moderata seniorer
1. I valet ska 525 000 fyrtiotalister för första gången rösta som pensionärer. De är många, talföra, skrivkunniga och vana vid att få gehör för sina åsikter. De kräver valfrihet och medinflytande.
2. Partiets nomineringsregler är nyligen översedda, och åldersdiskriminering avvisas bestämt. Ett modernt äldreprogram är på väg. Moderata seniorer driver också nomineringskampanjer.

Fp: Barbro Westerholm, ordförande Liberala seniorer
1. Det har ökat betydligt. Ett omfattande äldreprogram togs fram förra året och de viktigaste förslagen finns nu med i det partiprogram som ska antas i höst. Liberala Seniorer har drivit på för riksdagsbesluten mot åldersdiskriminering och våld mot äldre.
2. Det är inte partitoppen utan medlemmarna som avgör om det blir fler 65-plussare.

C: Per-Ingvar Johnsson, partiets äldsta riksdagsledamot
1. Stort. C har bland sina medlemmar, väljare och förtroendevalda en jämförelsevis stor andel pensionärer. För min del är yrkes-
erfarenhet och politiska uppdrag under många år en viktig grund för inflytande på partiets politik.
2. Nja. Vi kunde säkert göra mer. C tillämpar dock inte några åldersgränser uppåt vid sina nomineringar. Själv var jag 66 år när jag blev nyvald som riksdagsledamot.

Kd: Leif Hallberg, ledamot i Kristdemokratiska Seniorförbundet
1. Förhållandevis stort inflytande, jämfört med andra partier. KD är enda riksdagspartiet med ett eget medlemsförbund för att tillvarata äldres rätt och intressen, och dess ordförande är också ledamot av partistyrelsen.
2. Mycket, men som senior kan man alltid önska sig mer. I partiets riktlinjer för nomineringarna inför kommande val nämns särskilt 65+. Nu återstår att se hur väl lokalavdelningarna och partidistrikten observerar detta.

S: Björn von Sydow, partiets äldsta riksdagsledamot
1. Ganska litet i förhållande till hur många seniorerna är i vårt parti. I förra valet hade vi en särskild grupp, Stöttepelarna, som arbetade med att seniorernas erfarenheter borde tas till vara bättre. Det här måste vi vidareutveckla inför valet.
2. Nja. Vi har idag en bra könsfördelning på våra listor, nästa steg är att se över åldersfördelningen.

Mp: Eva Hellung-Strohl, ledamot i styrelsen för Gröna Seniorer
1. Begränsat. Men Gröna Seniorer försöker ändra på detta och har också gradvis skapat sig ökat gehör inom partiet, bland annat genom att ta fram underlag till riksdagsmotioner.
2. Nej. MP har en ledamot av 25 som är över 65 år, långt ifrån tillräckligt.

V: Eva Olofsson, riksdagsledamot
1. Varken stort eller litet. Vi har många erfarna och kunniga seniorer som medlemmar varav en del också har tunga uppdrag. Alltför många avgår från tyngre uppdrag när de uppnår pensionsåldern.
2. Nej. För närvarande har vi bara en ledamot och det motsvarar inte seniorernas andel av befolkningen.

Sd: Tony Wiklander, partiets äldsta riksdagsledamot
1. Jag är mycket nöjd. Jag har den avgörande rösten i trafikutskottet och har mandat att driva vår politik där. Äldrefrågor står högt i kurs i vårt parti, och det underlättar i attityden till mig som äldre politiker.
2. Nej, den stora prioriteringen för oss är att få fler kvinnor att jobba politiskt. Där har vi det stora underskottet.

Text Jan Arleij

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas