Åsikter

Rättvisa pensioner och skatter

Publicerad 2011-03-29

På sina låga pensioner betalar pensionärerna i år i Norrbotten dessutom 14 -20 % högre skatt än löntagare med samma inkomst. Gapet mellan ålderspensionärer och löntagare förvärras med de orättvisa pensionärsskatterna och ökar med accelererande hastighet. Detta var inte avsikten med pensionsuppgörelsen från år 1994. Det rika Sverige kan inte fortsätta vägen mot de sämsta ålderspensionerna i hela Europa.

Under rubriken ”Regeringssamtal tog sju månaders paus”, skriver Veteranen 2011-02-04 i nätversionen, att pensionärsorganisationerna (spf,pro,sprf,skpf, rpg) hade ett första möte med regeringen den 24 jan, och att man då begärde att två frågor snarast skulle upp till diskussion nämligen dels ”om den gireatriska och gerontologiska kompetensen”, dels ”om den framtida kompetensen betr. äldreomsorgen och äldrevården”.

Efter sju månaders väntan får man äntligen träffa regeringen, men tar inte upp frågan om ekonomin!  Anmärkningsvärt.  Äldreministern skall kunna ta emot alla äldrefrågor, även den viktigaste frågan som är pensionärernas försämrade ekonomi i ett Sverige som går så starkt ekonomiskt.

STYRELSEN FÖR SPF BERGNÄSET                                                                             
Genom styrelseled. Knut Lundgren och Ordf. Rolf Nordqvist

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas