Här kan du låna och spara
Ekonomi & juridik | Så bra är din bank:
Foto Colourbox

Här kan du låna och spara

Vill du låna pengar eller börja spara? Veteranen har jämfört olika bankers villkor för äldre kunder.

Publicerad 2012-10-26

Hyreshus säljs ut och omsättningen på lägenheter minskar på många håll. Den som vill byta sin hyresrätt mot en mindre, en mer tillgänglig eller en mer central lägenhet kan på många orter inte längre räkna med bostadskön. Återstår att köpa en bostad. Men då behöver du med stor sannolikhet ta ett lån.
Huruvida du får ett bostadslån beviljat eller inte beror på hur bankerna bedömer din betalningsförmåga. Den som har pengar undanlagda, äger en sommarstuga eller har en bra pension är attraktivare som lånekund än den som har låg pension och kanske fått betalningsanmärkningar.
Det är alltså samma regler som för alla andra lånekunder.
Det som inte spelar någon roll är hur gammal du är, åtminstone inte officiellt.
Ingen av de tillfrågade bankerna säger sig ha någon åldersgräns på bolån. Annat var det 2008, då Veteranen uppmärksammade att varken Handelsbanken, Icabanken eller Ikano beviljade vanliga lån till folk över 70.

Alla kan förhandla om räntan

Pratar man bolån, så pratar man räntor.
Vad har du som pensionär för möjlighet att förhandla? Ganska god, om man får tro bankerna. SEB, Swedbank, Handelsbanken och Ica-banken låter alla sina bolånekunder förhandla om räntan, pensionärer eller inte. Din förhandlingsposition beror dock, återigen, på vilka dina förutsättningar är – hur dina tillgångar ser ut, hur stort lånet är och så vidare.
Även hos Nordea kan du förhandla om räntan, men det förutsätter att du samlar dina bank- och försäkringsaffärer där.
Att vara så kallad ”helkund” förbättrar i regel förhandlingsläget hos alla banker.
Danske bank, som tillämpar individuell prissättning, är dock den enda bank som kräver att du är helkund för att över huvud taget ge bolån.
Hos Ikano och SBAB tillåter man ingen att förhandla om räntan.
Tänk på att om banken ger dig en bra bolåneränta önskar de förmodligen någon form av motprestation, som kanske inte är fullt så förmånlig för dig.
Det kan till exempel handla om att du måste betala för ett fondpaket.

Efterlevnadsskydd främst för yngre

Om två personer lånar pengar till en gemensam bostad kan man hos vissa långivare gardera sig med ett så kallat bolåneskydd. Det fungerar i princip så att upp till halva lånet efterskänks om den ena låntagaren avlider.
Här kommer åldersgränserna in.
Ingen bank tillåter dig att teckna något livskydd efter 60-årsdagen (55-årsdagen på Handelsbanken).
Swedbanks och SBABs låneskydd upphör redan vid 65 års ålder.
Hos SEB gäller försäkringen tills du fyller 75. Premien stiger dock kraftigt med åldern. Är du mellan 60 och 64 betalar du 216 kronor i månaden för ett skydd på 350 000 kronor. Är du tio år äldre kostar samma skydd 688 kronor.
Handelsbanken erbjuder genom Handelsbanken Liv så kallat ”låneskydd med trygghetskapital”. Om en låntagare avlider innan 55-årsdagen betalas max 1,7 miljoner ut för att lösa bolån. Om en låntagare avlider mellan 55 och 65 blir summan betydligt lägre; högst 170 000 kronor.
Nordeas försäkring gäller till 80 års ålder, med premier som stiger med åren.
Danske banks bolåneskydd är det som gäller längst, ända fram till 90-årsdagen.
Ica-banken och Ikano erbjuder inget bolåneskydd alls.

Seniorlån inget för släktgården

Seniorlån är ett lån som förutsätter att du äger din egen bostad, och att du dessutom har låga eller inga bolån.
I stora drag kan seniorlån beskrivas som att bankerna erbjuder dig att belåna din bostad så att du kan få loss kapital – till exempel för en resa, en renovering eller för att dryga ut pensionen varje månad.
Räntan på seniorlån är högre än på ett vanligt bolån, men i gengäld slipper du ofta betala räntekostnaden som i stället läggs på lånet varje månad, och lånet kan löpa livet ut. Detta medför dock att lånet växer hela tiden.
Bankerna vill gärna räkna på att din bostad ökar i värde med åren, men vill det sig illa kan du hamna med ett lån som överstiger bostadens värde. Var medveten om att din bostad kan behöva säljas när lånen ska lösas. Har ni en släktgård som ni är måna om ska gå i arv så är alltså seniorlån inte det bästa alternativet.
Swedbank erbjuder seniorlån från 58 års ålder. Räntan är i skrivande stund 6,15 procent.
Handelsbanken erbjuder seniorlån med individuell räntesättning, SEB erbjuder Bolån 60+ och Nordea har Boflex pension, med rörlig ränta från – i skrivande stund – 5,45 procent.
Varken Ikano, SBAB, Danske bank eller Ica-banken har några seniorlån.
Däremot finns det andra låneinstitut än dem som är med här, som har specialiserat sig på just den typen av lån.

Blancolån kräver ingen säkerhet

Även den som inte äger sin bostad kan ta lån. Samtliga tillfrågade banker erbjuder så kallade blancolån, lån utan säkerhet. Om du beviljas lån eller inte avgörs av din betalningsförmåga. Bara en bank anger uttryckliga åldersgränser för blancolån. Det är SBAB, vars blancolån måste vara slutbetalat vid 75.

Många sparkonton för den som kan låsa pengar

För den som inte vill låna utan spara finns en uppsjö av sparformer och investeringsmöjligheter. Men många är osäkra eller kräver sparande på lång sikt. Vi har fokuserat på kortsiktiga och säkra sparformer och jämfört bankernas sparräntor.
Vill du ha ett vanligt sparkonto, utan insättningskrav eller uttagsbegränsningar, är SBAB den klart bästa banken att spara i. Sparräntan är i skrivande stund 3 procent på det vanliga sparkontot (den har sänkts till 2,5 procent efter att artikeln gått i tryck, reds anm), och är du dessutom bolånekund i banken får du 3,25 procent på dina sparkonton.
Ica-banken och Ikano har också hyfsade räntor på sina vanliga sparkonton: 2 procent från första kronan på Ica-banken och 1,95 procent på Ikano.
Detta kan jämföras med Handelsbanken som bara ger 0,35 procent på sitt vanliga sparkonto, om du sparar mindre än 100 000 kronor.
Kan du tänka dig att låsa pengarna i några år kan räntan bli bättre. Men även om du väljer så kallat bundet sparande och låser pengarna på Handelsbankens konto i fem år kommer du inte högre än 2,75 procent, alltså mindre än vad SBAB erbjuder utan motkrav (Sedan texten publicerats har SBAB sänkt räntan till 2,5 procent).
På Nordea ger tillväxtkontot bäst ränta – 3,21 procent. Men då måste du alltid ha minst 100 000 på kontot och låsa dem i minst tre år. På SEB och Ikano kan du komma upp i 3,52 respektive 3,50 procent, vid fem års bindningstid.
Danske banks sparkonto XL kommer aldrig upp i mer än 1,90 procent.

Rekommenderar enskild rådgivning

Hur mycket du bör och kan spara och vilken form av sparande som är bäst för dig beror på din situation. De flesta banker som Veteranen varit i kontakt med rekommenderar enskild rådgivning för att prata igenom ett eventuellt sparande.
Ikano och SBAB rekommenderar sina sparkonton.
Handelsbanken rekommenderar sparkonto eller räntefonder, men poängterar att det är individuellt.
Danske bank rekommenderar olika sparformer beroende på vilken tidshorisont man har och vilka risker man är beredd att ta. Och på Swedbank nämner man inlåningskonto, likviditets- och penningmarknadsfonder.

Inte mycket rabatter

Hur är det då med särskilda rabatter för seniorer i bankvärlden? Det tycks vara dåligt med det. Den enda bank som har en är Swedbank, som har rabatt på giroinbetalningar för 65+. De kostar 195 kronor per år, i stället för ordinarie pris, som är 300 kronor per år.
Hos Nordea är det lättare för pensionärer att bli så kallade pluskunder, som kan ha förmånligare villkor.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Ålder ingen faktor

Ålder får inte hindra lån i framtiden. Från och med 2013 kommer diskrimineringslagen även att omfatta handel och tjänster. Dit räknas banktjänster, och det kommer alltså inte att vara tillåtet att ha åldersgränser på lån.
Försäkringar omfattas dock inte av den nya lagen. Det betyder att bolåneskydd även i framtiden kan innehålla åldersvillkor.

Bankerna
i undersökningen
Danske bank
Handelsbanken
Ica-Banken
Ikano
Nordea
SBAB
SEB
Swedbank

Finns din bank inte med? Svenska bankföreningen Swedish bankers association har över 30 medlemmar och vi har gjort ett urval.

Konsumenternas http://bankforsakring.konsumenternas.se/ jämför banker och försäkeringar. Där kan du få hjälp att se hur din bank står sig i konkurrensen.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas