”Bättre mat för äldre kan bli superaffär”
Nyheter | Seniormat
Seniormat äldre mat Foto Colourbox

”Bättre mat för äldre kan bli superaffär”

Frågan om mat för äldre kommer att bli allt mer aktuell, och med fyrtiotalisterna blir den helt central. Så sammanfattade Christina Möller, provkökschef och hedersdoktor, SPFs och Studieförbundet Vuxenskolans stora matdebatt i Tumba.

Publicerad 2012-11-05

Panelen, med politiker och matexperter, delade Christina Möllers uppfattning.

Raymond Wigg, Miljöpartiet, och landstingspolitiker Stockholms län, betonade att stora ekonomiska vinster finns att hämta hem för landets lokalpolitiker.

– Men det gäller att allmänheten och beslutsfattarna blir medvetna om vilka möjligheter som finns. Därför måste vi få in hälsoekonomin i matfrågan. Med närproducerad mat, lokala kök, årstidsbaserade matsedlar och köp av råvaror i stället för halvfabrikat kommer vi otroligt mycket billigare undan än med det storkökstänkande som dominerade för tjugo år sedan och som vi fortfarande sitter fast i.

– I Stockholms landsting har vi kommit ganska långt. Idag har vi 25 procent ekologisk mat. I Södertälje kommun är man uppe i 50 procent och även där har den totala kostnaden för maten blivit billigare.

– Intressant att höra att ekologisk mat blir billigare än att hålla en konventionell matsedel. Det innebär att det är en superaffär att satsa ekologiskt. Undersökningar visar ju ofta att ekologiskt odlat är nyttigare och mer näringsrikt, inflikade Fredrik Paulún, näringsfysiolog.

Hämmande EU-regler
Maria Bohman, Kristdemokraterna, är ordförande i äldrenämnden i Sundbyberg.

– Jag håller med om resonemanget. Centralkök är av ondo. Vi har ekologisk mat till 30 procent, och vill satsa än mer på närproducerat.
När det gäller att laga maten lokalt sitter man ibland fast i avtal och märkliga regler, betonade Maria Bohman.

– Exempelvis finns EU-regler som gör att vi inte får laga maten i köket mitt i äldreboendet, fast vi skulle vilja.

Frihet att tolka
Men det finns möjligheter att tolka reglerna frimodigt, framhöll Malin Skinnars Josefsson, doktorand vid Uppsala universitet, och tidigare kostekonom i Huddinge:

– Vi har en lag sedan 2006 som innebär att man faktiskt får laga maten hur man vill om man bara gör det på ett säkert sätt. Så det finns inga bestämmelser som egentligen hindrar från att laga maten mitt i äldreboendet så att alla känner doften.

Stora möjligheter
Alla i panelen var övertygade om att kommuner och landsting har stor makt att påverka matsituationen för sina äldre.

– Vi sätter upp kriterier i förfrågningsunderlag som vi följer upp på olika sätt. Vi vet i Sundbyberg att man kan komma långt med de verktygen.

Matlandet Sverige
Christina Möller summerade paneldebatten med att konstatera att enigheten om vad som bör göras och vad kan göras är ganska stor, från att öka medvetenheten om att näringsriktigt och närodlat är ekonomiskt möjligt att ”räkna hem” till att hemlagat är okej, oavsett kökets storlek, och bara det görs med normal hygienisk säkerhetsmarginal.

– Det har varit en bra debatt, och vi har verkligen börjat röra om i grytan.

Det behövs dock betydligt mer av diskussion och debatt, konstaterade Christina Möller som pekade på att det aldrig förr har getts ut så många kokböcker som under 2012 – 391 stycken. Men ingen enda handlar om äldremat.

– Hoppas nu att vi tillsammans kan göra den offentliga måltiden till nästa stora glädje, och nästa stora samtalsämne i matlandet Sverige som ju faktiskt också regeringen arbetar mycket med nu.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

I panelen

Fredrik Paulún, näringsfysiolog
Kerstin Hallgren, SPF ordförande i Stockholmsdistriktet
Malin Skinnars Josefsson, doktorand Uppsala universitet, tidigare kostekonom i Huddinge
Maria Bohman, Kd, ordf äldrenämnden Sundbyberg
Raymond Wigg, Mp, landstingspolitiker Stockholms län
Roland Malm, Coompanion, rådgivare vid start av kooperativa äldreboenden

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas