Är 70-plussare verkligen en riskgrupp? Och hur stor är i så fall risken?
Blogg | Nyheter | Ingmar Skoogs Coronablogg

Är 70-plussare verkligen en riskgrupp? Och hur stor är i så fall risken?

Att använda ålder rakt av som riktlinje för vilka som bör skyddas extra går emot all vetenskaplig kunskap om äldre. Samma rekommendationer bör gälla alla. Var öppna med varför gränsen sätts, skriver Ingmar Skoog i sin Coronablogg.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-05-24

I veckan som gått har Anders Tegnell sagt att Folkhälsomyndigheten snart skall lägga fram ett nytt förslag som rör den äldre delen av befolkningen. Kanske redan under den kommande veckan. Tyvärr verkar det som att man fortfarande kommer att använda ålder som riktlinje, men kanske höja gränsen med några år. I så fall är detta emot all vetenskaplig kunskap om äldre, så jag hoppas jag har fel. I det här inlägget skall jag ge några räkneexempel på vad som händer om man ser på 70-plussare som en enda stor riskgrupp.

Äldreforskare har redan sedan pandemin började pekat på risken för ålderism

Äldreforskare har redan sedan pandemin började pekat på risken för ålderism, det vill säga att man buntar ihop alla över en viss ålder. Att detta är fel har ju blivit alltmer uppenbart. När detta skrivs har 75% av alla dödsfall vid covid-19 skett bland personer som har äldrevård, det vill säga bland de allra sköraste äldre. Detta påverkar dödligheten i covid-19 bland 70-plussare betydligt.
Jag skall göra ett räkneexempel. Jag börjar med en tabell över andelen smittade som avlidit i olika åldersgrupper. För att ni inte skall bli alltför oroade så är andelen som avlider av alla smittade betydligt lägre eftersom man räknar med att det kanske går 1 känt fall på 10-15 eller fler riktiga fall. Jag ger också andelen avlidna som har hemtjänst eller bor på särskilt boende bland de avlidna i olika åldersgrupper.

Åldersgrupp Procent avlidna  av alla känt smittade Procent av avlidna som har särskilt boende eller hemtjänst
40-49 1
50-59 2 4
60-69 7 20
70-79 23 64
80+ 36 85

 

När man ser detta verkar ju onekligen risken för svår covid-19 infektion rejält ökad efter 70. Vad händer då med risken om man tar bort gruppen som bor på särskilt boende eller har hemtjänst. Jo, då blir resultatet helt annorlunda. Jag visar i tabellen här nedan också vad risken är om det går 10 fall på varje bekräftat fall

Åldersgrupp Procent avlidna  av alla känt smittade som inte har äldrevård Procent avlidna  av alla som inte har äldrevård om det går 10 fall på varje bekräftat
40-49 1,0 0,10
50-59 1,9 0,19
60-69 5,6 0,56
70-79 8,3 0,83
80+ 5,5 0,55

 

Det finns massor av felkällor i detta, liksom i alla beräkningar som görs. Ett exempel är att i de yngre grupperna finns det antagligen fler symtomlösa eftersom många tester gjorts på sjukvårdspersonal, medan äldre utanför äldrevården antagligen testats för att de har symtom. Detta underskattar risken hos de yngre grupperna. De exakta siffrorna är väldigt osäkra eftersom jag tagit uppgifter från både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Vad räkneexemplet visar är dock hur mycket risken minskar bland personer över 70 år om man tar bort alla som har äldrevård bland de avlidna.

Vad räkneexemplet visar är hur mycket risken minskar bland personer över 70 år om man tar bort alla som har äldrevård bland de avlidna.

Jag tycker därför att man borde ge samma rekommendationer till alla. Dock tror jag ändå att risken för allvarlig covid-19 borde öka något ju äldre man är, men inte mer än att man borde ge 70-plussare samma möjlighet som yngre att göra en riskbedömning själva, speciellt när smittan minskar. Om riskökningen inte är väldigt stor kan det vara så att risken med långvarig isolering är större än risken att dels smittas, dels få en allvarlig infektion.

En annan sak är om man isolerar 70-plussare för att skydda sjukvården utan att få alltför stora konsekvenser på samhällsekonomin då man tror att 70-plussare ändå inte arbetar. Men då skall man säga det.

Så om man skall skydda någon grupp är det män över 50.

I övrigt är 75% av de avlidna män om man tar bort personer i äldrevård. Männen utgör samma andel på intensivvården, där fortfarande män mellan 50 och 69 år är den största gruppen. Så om man skall skydda någon grupp är det män över 50.

Under pandemin har ni säkert lärt er att alla beräkningar är osäkra. Det är förstås mina också, men jag sticker ut hakan och säger att de antagligen inte är lika fel som en del beräkningar som gjorts under de här månaderna. Ingen nämnd och ingen glömd.

Jag vill också säga att jag är försiktig själv

Jag vill också säga att jag är försiktig själv. Jobbar hemifrån, hämtar inte längre barnbarn på förskolan, skäller på folk som går för nära, undviker att gå i affärer, har inte klippt mig på tre månader, har handsprit i fickan och tvättar händerna om jag så bara tittar ut genom fönstret.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-05-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas