Granskning: Stockholm klarar inte att styra äldrevården
Nyheter | Otillräckligt
Foto Colourbox

Granskning: Stockholm klarar inte att styra äldrevården

Stockholm stad ställer inte ordentliga krav på de privata företag man anlitar för att utföra äldrevård. Kontrollen brister allvarligt. Det framgår av en kritisk rapport från stadens egna revisorer.

Publicerad 2012-02-01

Tre stadsdelar har granskats: Hässelby-Vällingby där skandalboendet Koppargården finns, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör.
– Det brister i ledning och styrning från kommunstyrelsen och äldrenämnden, säger lekmannarevisorn Siv Rodin (FP) till Dagens Nyheter.

Systematiska fel
Stadsdelarna gör fel på en rad punkter:
•    De tolkar avtalen med de privata företagen på olika sätt.
•    De agerar olika när det gäller sanktioner mot företag som inte uppfyller avtalen.
•    Ingen av de tre granskade nämnderna har en systematisk uppföljning av de individuella insatserna för den äldre.

Slår mot den äldre
– Risken är stor att den enskilde inte får den vård hon eller han behöver eftersom det är så mycket som inte går att kontrollera, säger Siv Rodin.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.