Nyheter

Privata vårdgivare sägs upp efter skandaler

Blodförgiftning, sängbrist, amputationer, smuts, resistenta bakterier, dödsfall, anmälningar som försvinner, rädda anställda... Skandalen kring två av caremas äldreboenden i Stockholm växer.

Publicerad 2011-11-04

I våras sparkades Attendo Care ut som vårdgivare av det skandalomsusade Vintertullens äldreboende i Stockholm.
Nu har ansvariga politiker även valt att säga upp avtalen med Carema cares äldreboenden Koppargården och Tallbohov efter att skrämmande uppifter framkommit om missförhållanden på de båda boendena.

Så sent som idag rapporterar Dagens Nyheter att ansvariga läkare bedömer att hälften av patienterna på Koppargården i Hässelby/Vällingby löper risk för att komma till skada.

Efter att media uppmärksammat missförhållandena har Carema har själv medgett att det finns brister på Koppargården. Men caremas rapporter skiljer sig ändå kraftigt från de från de ansvariga läkarna, som anlitas från ett annat bolag och inte är anställda av Carema, enligt DN.

Läkarna har rapporterat om 27 frakturer orsakade av fall på Koppargården. Carema har rapporerat 5.
Läkarna rapporterar 6 nya fall av resistenta bakterier hittills i år, Carema rapporterar 0.
Läkarna säger att det kommit in 13 avvikelserapporter. Carema säger sig inte ha fått någon.

Kritiken mot boendena är inte ny. Stockholms stads ansvariga sjuksköterska larmade om att dödsfallen ökade, peronalen minskade och kompetensen hos de anställda blev lägre på Koppargården redan för ett år sedan. Men stadsdelsdirektören i Hässelby/Vällingby skrev om kritiken, tog bort de värsta bitarna helt och valde i stället att framhålla att Carema ”uppfyllde gällande avtal”.

Vårdförbundet överväger att anmäla stadsdelen för urkundsförfalskning för att man gått in och ändrat i den ansvariga sjuksköterskans rapporter. För tillfället går Vårdförbundets egna jurister igenom ärendet, och man vill även att Socialstyrelsen ska granska saken.

Samma stadsdelsdirektör som mildrade kritiken kallade 2007 en vårdanställd till möte och anklagade honom för att vara illojal för att han i radio påtalat brister i vården i Hässelby/Vällingby.
Omdömena om den anställde ändrades sedan från goda till dåliga, vilket innebar att han gick miste om en tjänst, och senare sade upp sig.

Fackförbundet Kommunal har kritiserat stadsdelen för att ha en ledarskapskultur som går ut på att tysta medarbetare som framför kritik.

I Järfälla norr om Stockholm har man beslutat att inte förlänga avtalet med Carema sedan allvarliga missförhållanden på äldreboendet Tallbohov uppdagats.
– Jag har fått nog, det har inte fungerat. Det har varit en väldigt hög personalomsättning och incidentrapporterna från boendet har ökat i antal, säger Lennart Nilsson (KD), ledamot i Järfällas kommunfullmäktige och socialnämnd, till DN.

Så vad händer nu?

Avtalet med Carema Care för Koppargården kommer att sägas upp.

Carema Care får efter uppsägningen fortsätta driva Tallbohov i Järfälla till och med augusti 2012.

Oppositionen kräver att samtliga Caremas boenden i Stockholm ska granskas.

Attendo care som sades upp som vårdgivare för Vintertullens äldreboende i våras får fortsätta driva det ända fram till mars nästa år.
Attendo har även vunnit upphandlingen av driften av ett annat, hittills kommunalt, äldreboende i samma stadsdel.

 

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

Brister:

Tallbohov
Hygienartiklar saknas ofta
Det är smutsigt och ostädat.
Saknas särskild personal för vaktmästar- och städuppgifter.
Nya sängar köps inte in.
Äldre har fått sova på madrasser på golvet
Personalomsättningen är hög.
Avvikelserapporter om missförhållanden har ”fastnat” hos chefer.

Koppargården
Dödsfall till följd av felbehandlade sår.
Onödiga amputationer.
Äldre som fallit får ligga kvar länge på golvet för att liften inte hittats.
Vårdpersonal utan rätt kompetens har fått behandla sår.
Personalbrist.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas