Medicin | Nyheter | Vård

Koppargården kritiseras på nytt

Kritiken mot Caremas äldreboende Koppargården i Stockholm fortsätter. Nu är det Socialstyrelsen som reagerar.

Publicerad 2012-02-01

Redan för ett år sedan krävde Socialstyrelsen att Carema skulle åtgärda brister på äldreboendet.
Nu har medicinskt ansvarig sjuksköterska kommit med en återrapport om vad som har gjorts och hur läget är i dag. Det räcker inte, anser Socialstyrelsen.

Ledningsproblem
Det finns fortfarande stora brister och risk för vårdskador för patienterna om inte åtgärder vidtas omedelbart, markerar myndigheten.
Innehållet i återrapporten talar för att vårdgivarens ledningssystem brister och att förbättringsåtgärder inte får genomslag i verksamheten, rapporterar TT.

Resistenta bakterier
Socialstyrelsen är också kritisk till att rutinerna inte följdes när två patienter med den resistenta bakterien MRSA flyttade in på Koppargården. Det dröjde lång tid innan felen upptäcktes, i det första fallet 11 månader och i det andra fallet 6 månader.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas