Kommuner kan tvingas införa valfrihet
Nyheter
Hälften av alla seniorer vill kunna välja hemtjänst själva. Valfrihet kan bli tvång Foto Colourbox

Kommuner kan tvingas införa valfrihet

En statlig utredning föreslår att alla kommuner ska införa valfrihet inom hemtjänsten. Kommunerna får välja vilka delar av hemtjänsten som omfattas av valfriheten.

Publicerad 2014-01-16

Regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson har undersökt effekterna av Lagen om valfrihet (LOV) och presenterade sina slutsatser på torsdagen vid en pressträff på Rosenbad.

– 70 procent av kommunerna har valfrihetssystem idag. 50 procent av de äldre vill göra ett aktivt val. De som får välja är också mer nöjda, säger han.

Hans förslag är att samtliga kommuner ska införa valfrihet inom hemtjänsten. LOV är dock inte lämplig för alla kommuner. Det gäller särskilt kommuner i glesbygd där få privata utförare vill etablera sig. Här är tanken att kommunen ska göra upphandling av hemtjänst genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). Men även för storstäder kan LOV leda till svårigheter.

– Om en kommun som Göteborg, som varit skeptisk mot valfrihet, inför LOV så vill kanske 140 olika företag etablera sig. För att göra situationen hanterbar blir valfriheten enklare med LOU, säger han.

Samtidigt föreslår Greger Bengtsson att kommunerna själva får välja vilka delar av hemtjänsten som ska omfattas av valfriheten.

– 30 kommuner erbjuder servicetjänster utöver omvårdnadsdelen. Bara ett fåtal kommuner har hemtjänst nattetid. På det här sättet kan vi hitta modeller som passar den specifika kommunen.

Utredningen visar inte att kvaliteten har ökat genom LOV. Det finns heller inget som pekar på att LOV lett till höjd effektivitet. Det finns heller inget samband mellan vinst och kvalitet.

Däremot har de kommuner som infört LOV en lägre kostnadsökning inom hemtjänsten. Förklaringen är av allt att döma att dessa kommuner har en lägre andel äldre personer och därmed färre antal beviljade hemtjänsttimmar.

Peter Söderlund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas