Kommuner missar mäta döendes smärta
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Livets slutskede

Kommuner missar mäta döendes smärta

Bara fyra av tio patienter i särskilt boende ges en så kallad smärtskattning under sista levnadsveckan.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-12

Den palliativa vården behöver förbättras, anser Sveriges Kommuner och Landsting.

För att nå målet började man 2011 att mäta i vilken utsträckning viktiga delmoment faktiskt utförs.

Hittar mer smärta

Filosofin är att det som mäts oftare också verkligen blir gjort.

– De som mäter hittar tio procent mer smärta än de som inte mäter, säger Greger Fransson, registerhållare på palliativregistret till Dagens Medicin.

Vården och omsorgen behöver utbildas fram till insikten om att det inte räcker med att bara se på en patient om hen har ont eller inte, menar Greger Fransson.

Alla rapporterar

Alla Sveriges kommuner och landsting rapporterar till registret hur man genomför den palliativa vården till döende i särskilt boende.

Mätningar för perioden oktober 2015 till nu visar exempelvis att 82,5 procent lindrades från ångest, 86 procent hade någon närvarande vid dödsögonblicket och 89,5 procent dog utan trycksår.

Men bara 40 procent fick alltså en så kallad validerad smärtskattning gjord under den sista levnadsveckan.

Stora skillnader

Skillnaden mellan kommunerna kan vara stor. Västervik som lyft problemet är uppe i 75 procent, medan Falun ligger på 3,2 procent.

– Ibland finns oenighet om patienten borde ha fått smärtstillande vid ett visst tillfälle. Om man hade gjort en smärtskattning hade det inte behövt bli en diskussion, säger Västerviks hälso- och sjukvårdschef Anneli Wahlin till Dagens Medicin.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas