Kommuner och landsting kräver kontanter
Nyheter | Skrivelse
Lena Micko, SKL Foto: Rickard L Eriksson

Kommuner och landsting kräver kontanter

Styrelsen i SKL kräver att regeringen ska följa EU-direktiv om kontanthantering.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-09-28

Å ena sidan finns domar som tvingar landsting och kommuner att ta emot kontant betalning vid till exempel vårdbesök. Å andra sidan saknas möjligheten att hantera kontanterna man tar emot, eftersom bankerna i många fall inte längre erbjuder tjänsterna. Framför allt blir detta ett problem i små kommuner, där det finns få bankkontor att vända sig till, och där många bankkontor dessutom stängts ned under senare år påtalar SKL, Sveriges Kommuner och Landsting i en skrivelse till regeringen, undertecknad SKLs ordförande Lena Micko.

Drabbar glesbygden

Små orter med långt till närmaste bank får också svårare att locka till sig företagare, menar SKL i sin skrivelse. Man lyfter även fram funktionsnedsatta, äldre personer, nyanlända, samt befintliga företag och föreningar som sådana som drabbas av bristen på bankservice.

EU-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU antogs 23 juli 2014. Direktivet är omfattande, och berör bland annat avgifter för banktjänster och konton.

I Artikel 17 finns följande punkter:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett betalkonto med grundläggande funktioner innefattar följande tjänster:
a) Tjänster som möjliggör alla operationer som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto.
b) Tjänster som möjliggör insättning av medel på ett betalkonto.
c) Tjänster som möjliggör uttag av kontanter inom unionen från ett betalkonto över disk eller i uttagsautomater under eller utanför kreditinstitutets öppettider.

Dölj faktaruta

De utredningar som gjorts under året har inte tagit problemet med den försämrade kontantservicen på allvar, menar man.

Ifrågasätter

”Kontantfritt är bra i de flesta fall men så länge vi har kontanter som betalningsmetod måste även denna möjlighet finnas kvar. Inte alla har möjlighet/får skaffa betalkort eller mobiltelefon med swish.
Många kommuner ifrågasätter därför bankernas möjlighet att frånsäga sig samhällsansvaret med kontanthantering genom ett konsekvent nedstängande av bankkontor utanför städerna.
Sveriges kommuner och landsting kräver därför att staten EUs direktiv 2014/92/EU följs, vilket innebär att bankerna åläggs att upprätthålla kontanthantering i någon form. Alternativt kräver SKL att staten tillser att åtkomsten till kontanter löses på annat sätt.” skriver SKL till regeringen.

Skrivelsen är daterad 16 september.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-09-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas