Kontanterna: Nu vill Riksbanken lagstifta
Nyheter | Orimligt
Foto: Frida Andersson Johansson

Kontanterna: Nu vill Riksbanken lagstifta

Inför en lagstadgad skyldighet för banker att tillhandahålla kontanter i enlighet med kundernas behov. Det kräver Riksbanken.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-16

SPF Seniorerna får fortsatt kraftfull draghjälp av Riksbanken i att sätta press på bankerna att behålla kontanthanteringen i samhället på vad man anser vara en acceptabel nivå.

Den grundläggande tillgången till kontantservice brister på ett alldeles orimligt sätt, menar Riksbankschefen Stefan Ingves:

– Många privatpersoner, mindre företag och föreningar upplever att det är svårt att ta ut kontanter. Ännu svårare tycks det vara att sätta in kontanter. Särskilt äldre personer och de som bor i glesbefolkade områden har problem med långa avstånd till närmaste kontantservice.

Det är Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen.

Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde.

Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Dölj faktaruta

– Försvinner fler ställen blir situationen besvärlig även för andra grupper i samhället, noterar Stefan Ingves.

Lagstadgad skyldighet

Det är på DN Debatt som riksbankschefen redovisar sin inställning: Den som får banktillstånd får också tillgång till insättningsgarantin. Då är kontanthanteringen en rimlig motprestation.

– Ett alternativ är då att införa en lagstadgad skyldighet för banker att tillhandahålla kontanttjänster i samklang med deras kunders behov och förväntningar. Det skulle innebära att en bank inte ska kunna dra ner på sitt utbud av kontanttjänster snabbare än vad efterfrågan minskar.

Remissrunda pågår

Nyligen la Betaltjänstutredningen fram sitt andra delbetänkande. Redan då markerade Riksbanken i ett särskilt yttrande att man vill se konkreta åtgärder för att säkra kontantservicen.

Stefan Ingves inlägg motsvarar Riksbankens inställning i den remissomgång som nu pågår.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Banker lägger ner

insättning kontanterPå  fem år har antalet bankkontor som hanterar kontanter halverats.

Under samma tid har 154 bankkontor stängts.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas