LO godtar vinster i välfärden
LO säger inte nej till vinster i vården Foto Colourbox
Nyheter

LO godtar vinster i välfärden

Privata ”samhällsbolag”. Det är LO:s bidrag till debatten om framtidens äldreomsorg och övrig välfärd. Men organisationen kräver varken att aktiebolag eller vinster ska förbjudas.

Publicerad 2013-01-15

Riskkapitalister, skatteplanering och vårdskandaler inom den privat drivna delen av den skattefinansierade välfärden har upprört många. Inte minst har debatten för och emot vinstdrivna bolag varit het inom socialdemokratin. Rörelsens fackliga gren, LO, har nu givit sin syn på saken.

LO menar att välfärdens största problem är att den får för lite pengar, men vinstintresset ses också som ett bekymmer. Man vill därför att huvudregeln i framtiden ska vara att aktiebolag som erbjuder privat vård och omsorg ska ansluta sig till en princip om allmännytta och begränsa sina vinster till en nivå som motsvarar statslåneräntan plus en procent. Företagen kallas då samhällsbolag. LO föreslår också fasta kvalitetskrav i form av viss bemanning och kompetens, att företagen öppet och detaljerat visar vad de gjort med skattepengarna och att välfärden kontinuerligt ska granskas av ett nationellt råd bestående av forskare, politiker och arbetsmarknadens parter.

”Non-profit kan betyda många saker”

Men LO kräver alltså inget stopp för privata bolag och vinster inom välfärden. Kommunpolitiker ska även framöver kunna välja att anlita sådana – men ska då kunna motivera varför de inte driver verksamheten i egen regi eller anlitat ett samhällsbolag. Detta trots att LO:s kongress i fjol bestämde att organisationen ”ska verka för att en non-profit princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”.
– Non-profit kan betyda många saker och vi har valt att inte tolka det som vinstförbud, säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson som varit med och arbetat fram förslaget som nu antagits av en enig LO-styrelse. Det här är inte särskilt dramatiskt, aktiebolag kan till exempel bilda dotterbolag i form av samhällsbolag. Men vi försöker vara realistiska – och hoppas att det ska bli slut på de snabba klippen.

Arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna menar å sin sida att förslaget radikalt skulle förändra förutsättningarna för företagen – och att det redan hämmar utvecklingen.
– Den politiska osäkerheten gör att företagen inte vågar satsa och nyanställa, säger den näringspolitiske chefen Håkan Tenelius.
Kanske innebär LO:S ställningstagande också att socialdemokratin kan enas om en linje i frågan. Claes-Mikael Jonsson berättar att man fört samtal med partiet under resans gång. Den nye partiordföranden Stefan Löfven har vägrat uttala sig för ett vinstförbud. Han vill att lokala politiker även i fortsättningen ska få avgöra om privata bolag och valfrihet ska tillåtas inom äldreomsorgen. LO är i den delen mer detaljerat och föreslår att Lagen om valfrihetssystem (LOV), som sätter upp regler för kommuner som vill pröva privat driven välfärd, avskaffas och ersätts av nya bestämmelser kring kommunal upphandling.

Därmed anas en politisk konfliktlinje inför valet nästa höst. Regeringens barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) har ju luftat tankar om att LOV tvärt om ska bli obligatorisk för alla kommuner och landsting.

Sten Arndt
sten.arndt@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas