Många vägar till säkrare cykling
Nyheter | Säkerhet
Foto: Colourbox

Många vägar till säkrare cykling

Äldre cyklister lever ofta farligt i trafiken. Men det finns en rad goda råd att tillgå.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-13

I studien ”Äldre cyklisters syn på sina egna möjligheter att påverka sin säkerhet i trafiken” har trafiksäkerhetskonsult Magnus Andersson vid Cajorna Consulting intervjuat cyklister över 65 år och experter på äldres trafiksäkerhet och säker cykling.

Bakgrunden till studien är att äldre cyklister utgör mer än hälften av alla cyklister som omkommer i trafiken och en stor del av alla skadade.

Detta trots att äldre generellt cyklar lugnt, mer sällan i rusningstrafik, i större utsträckning har hjälm, har relativt bra cyklar och mer sällan cyklar i mörker eller vid vinterväglag.

Ökar risken

Merparten av de som omkommer är män. En orsak kan vara att män cyklar högre upp i åldrarna och tar större risker, enligt studien.

– När kroppen åldras försämras balansen, hörseln och synen. Man får svårare att fatta snabba beslut och har en nedsatt reaktionsförmåga. Många får också nedsatt motorisk förmåga och svårighet att vrida på huvudet, säger Magnus Andersson (bilden).

– Det här är faktorer som ökar risken att råka ut för en olycka. Efter 75 år blir dessutom kroppen skörare och risken att skadas allvarligt vid ett fall från cykeln ökar.

Men det finns alltså en hel del saker som äldre cyklister kan göra för att minska olycksrisken. Studien mynnar ut i totalt 22 rekommendationer.

Hela studien

Studien är framtagen med ekonomiskt stöd från Skyltfonden vid Trafikverket.

Dölj faktaruta

– Till exempel kan man leda cykeln vid svåra passager, inte lita blint på att andra trafikanter följer högerregeln, sänka sadeln så att båda fötterna kan sättas ned stadigt i marken, starta på fria ytor där det finns vingelmån och välja en cykel med lågt insteg istället för en herrcykel, föreslår Magnus Andersson.

– Man kan också be att få en balansanalys i samband med en hälsokontroll på vårdcentralen.

Vill fortsätta

Studien visar också att de flesta har för avsikt att cykla även efter att de fyllt 75 år.

– För den som vill kunna cykla länge kan det vara en bra idé att balansträna för att bibehålla balansen så länge som möjligt, råder Magnus Andersson.

Önskar lära mer

Bland de intervjuade cyklisterna fanns ett intresse för utbildning och information om hur äldres cykling kan göras säkrare. Gärna genom pensionärsorganisationernas lokalföreningar och trafikombud, eller genom TV-program.

Äldre cyklister är ingen homogen grupp. Där återfinns såväl motionscyklister som de som enbart kör korta turer.

”Folk blir irriterade”

En kvinna, 83 år berättar i rapporten om situationer som hon upplever som särskilt farliga i cykeltrafiken. Bland annat när folk cyklar om henne på fel sida utan att använda ringklocka.

”Jag tycker att folk är dåliga på att använda ringklockan. När jag cyklar under järnvägen i en cykeltunnel plingar jag hela vägen med ringklockan så att folk ska veta att jag kommer. Där kan man bli riktigt överraskad om man möter folk som cyklar med en väldig fart. Där tycker jag faktiskt att det skulle vara mera upplysning: använd ringklockan. Jag brukar säga till folk som kommer på cykel att de ska använda ringklockan. De blir alltid lika irriterade för att jag påpekar det.”

Dölj faktaruta

En slutsats i rapporten är att om man vill minska antalet skadade och omkomna cyklister behöver de äldre sättas i fokus och det behövs mer kunskap om hur olika cyklister i gruppen äldre hanterar olika moment i sin cykling.

Över hälften

Under perioden 2015-2019 omkom 105 cyklister i Sverige. Av dessa var 61 över 65 år vilket motsvarar 58 procent av samtliga dödade cyklister.

Hjälm saknas.
Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas