Nyheter

Nära en miljon pensionärer vill möta Anders Borg

Pensionärsorganisationerna tänker inte stillatigande se på när regeringen lägger fram ett femte jobbskatteavdrag. Nu kräver man ett möte med finansminister Anders Borg (M).

Publicerad 2013-08-26

Allt tyder på att regeringen lägger fram ännu ett jobbskatteavdrag, den här gången värt 12 miljarder, när budgeten för 2014 presenteras om ett par veckor.

Prognosen pekar också på att pensionärerna ges en skattesänkning – på en miljard.

De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna (PRO, RPG, SKPF, SPF och SPRF) som representerar närmare 900 000 pensionärer har som man uttrycker det i ett brev till finansminister Anders Borg ”med bestörtning” tagit del av Alliansens planer.

– Ett femte jobbskatteavdrag och en obetydlig sänkning av pensionärsskatten betyder att inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare ökar ytterligare. Vi finner detta fullständigt oacceptabelt, skriver de fem organisationerna.

– Mot ovanstående bakgrund hemställer vi om ett möte med finansminister Anders Borg för att närmare diskutera frågan om beskattningen av landets pensionärer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

75 miljarder mer

Med ett femte jobbskatteavdrag på 12 miljarder och en femte sänkning av pensionärsskatten på en dryg miljard skulle skattesänkningarna totalt under Alliansens sju år vid makten bli 89 miljarder till löntagarna och 14 miljarder till pensionärerna – en differens på 75 miljarder.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas