Nya pensionärer är ”en tickande bomb”
Nyheter | SKULDER
Foto Colourbox

Nya pensionärer är ”en tickande bomb”

Allt fler nyblivna pensionärer får svårt att betala sina skulder. Antalet skuldsatta över 66 år hos Kronofogden har ökat med 4 procent de senaste 9 åren, och myndigheten kallar gruppen för ”en tickande bomb”.

Publicerad 2012-04-23

– Det är inte alla som har försäkringar som täcker upp till den inkomstnivå de hade innan pensionen. Många har kanske inte heller tillräcklig grundkompetens om hur inkomsten påverkas när de går i pension, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för den förebyggande verksamheten inom Kronofogdemyndigheten.

Att antalet skuldsatta över 66 år hos Kronofogden har ökat med 4 procent sedan 2003 kanske inte låter så farligt. Det innebär cirka 5 500 personer, när befolkningsökningen i gruppen är borträknad. Men bland befolkningen i övrigt har antalet skuldsatta totalt hos Kronofogdemyndigheten minskat med 3,5 procent under samma tid. Och i Kronofogdens årsrapport för 2011 kallas gruppen för ”en tickande bomb”. Där står bland annat:

”Enligt uppgift från budget- och skuldrådgivarna ökar ålderspensionärerna i deras besöksfrekvens. Gruppen beskrivs som en ”tickande bomb” eftersom många saknat kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen. Många pensionärer har både hus och lån och kan med dagens hyresnivåer ha svårigheter att finna ett alternativt boende som är billigare.”

Signalerna om att de nyblivna pensionärerna i dag har det tufft ekonomiskt kommer från fler håll.
– Det är särskilt under det senast året som vi har tittat närmare på gruppen. Utifrån vår samverkan med kommunernas budget-och skuldrådgivare har vi fått signaler om att vi borde utreda orsaker och verkning kring överskuldsättning med särskilt fokus på den här gruppen, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

Gunilla Brette är chef för kravenheten på Swedbank. På hennes avdelning utmärker sig nyblivna pensionärer på flera sätt.
– Det är vanligt att pensionärer ringer och plötsligt har fått mindre pengar att betala skulder för, säger hon.

Dels förekommer det allt oftare nyblivna pensionärer bland bankens skuldsaneringsärenden. Bankens kravhandläggare upplever också att andelen 40-talister som inte kan betala sina bostadslån ökar.

– Bolåneskydden gäller bara till 65 år, och de flesta har inte skaffat sig kompletterande försäkringar. En trögare fastighetsmarknad gör också att det är svårare att sälja bostaden, om maken dör, eller någon av dem behöver flytta in på någon slags äldreboende.

Även hos Ikano Bank utmärker sig pensionärer som grupp, även om antalet nyblivna pensionärer som får problem att betala skulder inte har ökat de senaste tre åren hos banken. Men antalet ligger på en konstant hög nivå.

– Pensionärer har jämfört med alla andra kunder högre risk att hamna på Inkasso. Det kan bero på att de inte har minskat mängden lånade pengar så att de får en lägre kostnad som bättre passar till den lägre inkomst personen har som pensionär, säger Jonas Löwegren, kreditchef på Ikano Bank.

I veckan kommer en omvärldsanalys från Kronofogdemyndigheten, där pensionärernas betalningsproblem diskuteras.

– Utifrån Kronofogdens uppdrag att förhindra att fler hamnar i överskuldsättning är det viktigt att bidra med information och kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med att man går i pension och inkomsten kanske blir lägre än tidigare. Om vi kan vara med och bidra med ytterligare kunskap till dem som har 10-15 år kvar till pensionen hoppas vi att vi kan bidra till att färre riskerar att hamna i ekonomiska problem, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

Text Tia Jumbe

Skuldfakta

Antalet skuldsatta över 66 år hos Kronofogden
2003: 31 083
2011: 36 654

Ökning i procent 2003-2011
Befolkningen totalt: -3,5
Folk över 66 år: 4 procent

Källa: Kronofogden

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas