Nyheter

Yngsta och äldsta väljarna kraftigt underrepresenterade

7 330 432 personer var röstberättigade i höstens riksdagsval. Veteranen har kollat åldern på väljarna och jämfört med åldern på deras förtroendevalda i riksdagen.

Publicerad 2014-09-23

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen från 15 september. Många siffror följer här nedan men kontentan är enkel: 55 procent av väljarna företräds av 85 procent av ledamöterna i Sveriges riksdag. Övriga 45 procent representeras av 15 procent av ledamöterna.

Det är yngst och äldst som med råge är sämst företrädda.

Så här har vi räknat: Valmyndigheten har fördelat samtliga röstberättigade i fyra åldersgrupper: 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år samt 65 år och äldre.

Antalet väljare i de fyra grupperna fördelar sig då så här:

18-29 år: 1 417 156 väljare, vilket är 19 procent av samtliga väljare.
30-49 år: 2 336 399 väljare – 32 procent av samtliga.
50-64 år: 1 700 198 väljare – 23 procent.
65 år och äldre: 1 876 679 väljare – 26 procent.

Veteranen har gjort en likadan fördelning av de nyvalda riksdagsledamöterna:

18-29 år: 38 ledamöter – 11 procent av samtliga 349 ledamöter.
30-49 år: 171 ledamöter – 49 procent.
50-64 år: 131 ledamöter – 37,5 procent.
65 år och äldre: 9 ledamöter – 2,5 procent.

Lägger man samman den yngsta och äldsta väljargruppen får man 3 293 835 väljare, eller 45 procent av samtliga väljare.

I riksdagen motsvaras de åldersmässigt av 49 ledamöter, vilket är 14 procent av riksdagens alla ledamöter.

De 4 036 597 väljare som är mellan 30 och 64 år företräds alltså av 300 ledamöter eller 85 procent av Sveriges riksdag.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas