”RIT”-avdrag föreslås för datorhjälp hemma
Nyheter
Avdrag för datatjänster Foto Colourbox

”RIT”-avdrag föreslås för datorhjälp hemma

Digitaliseringen är i dag en så stor del av vardagen för de flesta människor att staten bör se till att den kommer fler till del. Inför därför ett slags RIT-avdrag. Det tycker regeringens egen utredare.

Publicerad 2015-03-30

Jan Gulliksen överlämnade i förra veckan sin utredning till it-minister Mehmet Kaplan (MP).

Ett förslag är alltså att införa skatteavdrag för it-tjänster i hemmet. Framför allt skulle äldre ha stort intresse av avdraget, tror Jan Gulliksen.

Utredaren vill också se att Sveriges kommuner erbjuder digitala servicecenter till sina invånare för att utveckla deras digitala kompetens.

– Stödet bör utformas så att det möjliggör för alla att ta del av grundläggande samhällstjänster på internet, skriver Jan Gulliksen i utredningen.

Digitaliseringskommissionens prognos visar att 830 000 personer skulle ta del av avdraget.

Kostnaden för staten beräknas därmed bli till 166 miljoner kronor årligen.

Utredarens förslag ligger helt i linje med SPF Seniorernas inställning.

På kongressen i somras bestämdes nämligen att organisationen ska arbeta just för ett så kallat RIT-avdrag, med syftet att möjliggöra mer och effektivare it-hjälp till seniorer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslag till jul

Digitaliseringskommissionen ska senast den 31 december 2015 lämna sin slutrapport.

Hittills har man lämnat tre delbetänkanden:

– En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter, maj 2013

– En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, mars 2014

– Gör Sverige i framtiden– digital kompetens, mars 2015

ROT

Reparation och underhåll samt om– och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag under vissa omständigheter.

RUT

Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till RUT-avdrag.

Källa: Skatteverket

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas