Nyheter

SPF: Gärna höjd pensionsålder – men först en bättre arbetsmiljö

Åtgärder som gör det möjligt att arbeta längre måste vidtas inom arbetsmiljöområdet. Därefter kan man genomföra höjd pensionsålder. Det anser SPF i ett remissyttrande till pensionsåldersutredningen.

Publicerad 2013-09-10

SPF har tillsammans med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna satt ner foten när det gäller de nya pensionsåldrar som utredningen föreslår.

Organisationerna ställer sig i princip bakom förslagen om så kallade riktåldrar i pensionssystemet, men först behövs alltså en bättre fungerande arbetsmiljö.

”Utredningens direktiv har varit för begränsande när det gäller åtgärder för att åstadkomma ett längre arbetsliv, eftersom man tvingats koncentrera sig på den senare delen av arbetslivet. Innan förslagen om höjd pensionsålder genomförs anser vi att åtgärder måste vidtas inom arbetsmiljöområdet som gör det möjligt för alla att arbeta fram till nu gällande norm för pensioneringstidpunkt.” skriver organisationerna i yttrandet.

Pensionärernas organisationer tillstyrker dock redan i dagsläget en höjning av den nedre gränsen för uttag av ålderspension från 61 år till 62 år.

”Vi ställer oss också positiva till att garantipensionärer ska kunna tjäna på fortsatt arbete samt att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år.” skriver de och betonar att det är ”självklart” att åldersgränserna i sociala system måste följdändras om åldersgränser ändras i pensionssystemet.

Förbunden ger grönt ljus för en lång rad andra förslag i utredningen. Åtgärder mot åldersdiskriminering välkomnas liksom ökade möjligheter till kompetensutveckling för äldre och möjligheter till en mer flexibel arbetstid.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förhandlingar

Pensionsåldersutredningen har haft i uppdrag att se över de olika åldersgränserna i pensionssystemen.

Utredningen blev klar i april och är nu ute på remiss.

Direktiven har tagits fram i samråd med Pensionsgruppen som består av företrädare för de fem partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen (S, M, FP, C och KD). Gruppen ska under hösten och vintern försöka enas om vilka förändringar som ska träda i kraft, och när.

Pensionärernas gemensamma svar är undertecknat av förbundsordförandena för SPF, PRO, SPRF, SKPF och RPG.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas