Nyheter

Utanförskap engagerar

Publicerad 2011-06-14

Mediernas bristande förmåga att göra produktioner hörbara och relevanta engagerar flera motionärer.
Likaså återspeglas en oro över att bankernas service och postens tillgänglighet lämnar de äldsta vid sidan om. Pensionernas dåliga utveckling skapar också ett utanförskap.

Därmed behandlar de två äldrepolitiska propositionerna  från förbundsstyrelsen just de områden som engagerar motionärerna allra mest.
En lång rad motioner handlar om SPFs inre organisatoriska liv. Åtskilliga kommer med förslag om hur SPF ska nå ett av sina viktigaste inre mål – en ökad datormognad, bland medlemmar och i organisationen.

En annan grupp motioner känns igen från tidigare kongresser. SPF måste fortsätta trycka på för att få lag om pensionärsråd i varje kommun och landsting.
Den kritiska läkemedelsfrågan och bristen på geriatriker i svensk sjukvård finns i flera motioner.

Områden som bara i något enstaka fall eller inte alls har väckt någon motionärs intresse till Ronneby 2011 är boende, psykisk ohälsa och anhörigstöd, liksom valfrihetsfrågor.

Kanske kan det tolkas som att SPFarna är förhållandevis nöjda med den utveckling som ägt rum på dessa områden. Det är också frågor som SPF i flera fall lagt ner stor energi på under den gångna mandatperioden.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vilken fråga tycker du är viktigast på kongressen? Svara på Veckans fråga här till höger:

Här hittar du fler artiklar om kongressen 2011:

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas