Engagemang med nya rekord
Kongress 2017 | Kongress 2017
SPF kongress 2014 Kongressen 2014. Foto: Kajsa Juslin

Engagemang med nya rekord

Äldrepolitiken engagerar. Antalet motioner till SPF Seniorernas kongress i juni är fler än till någon tidigare kongress.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-25

Med 47 äldrepolitiska motioner får ombuden i Gävle 13-15 juni ta ställning till väsensskilda frågor inom en rad områden.

Utöver traditionella krav på förbättringar av pensionssystemet, lika skatt på pension och lön och ett stopp för nedmonteringen av kontantservicen, så sträcker sig årets motionsflod över ovanligt stora delar av det äldrepolitiska landskapet.

Stor variation

Från djupt existentiella frågor med begäran om utredning av dödshjälp och rätten att hemmavid få bevara askan av en bortgången anhörig, till konkreta konsumentfrågor med krav på förbud för telefonförsäljning utan skriftligt avtal.
Vården och omsorgen engagerar mest. Ett exempel kommer från Jönköpingsdistriktet som vill se att alla vårdcentraler har en äldrevårdsmottagning, ungefär enligt den modell som Senioren beskrivit i ett reportage från Knisslinge i Skåne (8/2016).

Etik och människovärde

Fem föreningar inom Stockholmsdistriktet vill att förbundet aktivt bevakar äldres situation i sjukvården:
”Krisen drabbar i hög grad äldre människor varför det är nödvändigt att SPF Seniorerna och andra pensionärsorganisationer kraftfullt agerar helst tillsammans så att nödvändiga åtgärder vidtas”, skriver föreningarna i motionen som mynnar ut i förslaget att SPF Seniorerna granskar att den av riksdagen beslutade etiska plattformens prioriteringar om bland annat människovärdesprincipen verkligen efterföljs:
”Sjukvården i vårt land har under de senaste decennierna styrts efter marknadsekonomiska principer varvid medicinska och etiska värderingar ofta fått stå tillbaka för ekonomiska effektivitetskrav.” skriver föreningarna.

Tandhälsa engagerar

Den fråga som genererat flest motioner, elva stycken, gäller seniorers tandhälsa.
Kravet är inte nytt – tänderna är en del av kroppen och därför bör också tandvården omfattas av samma lagstiftning och högkostnadsskydd som vården för hela kroppen.
Men antalet motioner är unikt många: de argumenterar med delvis olika infallsvinklar för att förbundsstyrelsen ska arbeta intensivt med att få politikerna att agera. Det är främst föreningar inom Stockholmsdistriktet som engagerar sig i frågan, men även SPF Seniorerna Sala i Västmanland kräver att ”alla svenska medborgare som fyllt 70 år skall erbjudas regelbunden tandvård inom ramen för fri tandvård i Sverige”.
Sammanlagt handlar fyrtio procent av de äldrepolitiska motionerna om vård, omsorg och tandvård.

Vill se platsgaranti

Äldreboendefrågan har engagerat motionärer från flera olika utgångspunkter. Senioren har tidigare berättat om Birgitta Jonssons kamp för äldres rätt till uppkoppling i sina lägenheter i särskilt boende, något som idag inte fungerar i stora delar av äldreomsorgen.
Överhuvudtaget saknas en självklar rättighet att få välja att bo i särskilt boende – om man så önskar. Här vill Trångsund-Skogås se att förbundet trycker på ytterligare för att åtminstone alla som fyllt 85 år ska erbjudas en garanterad plats.
Engagemanget för de sköraste äldre syns också i andra förslag. Exempelvis får Täbyföreningen Tibble Stockholmdistriktets stöd för kravet att SPF Seniorerna ska verka för en total översyn av systemet med god man.

Representation

2014 års kongress kryddades av att den ägde rum samma år som val till riksdag, kommuner och landsting. Men även i år finns en motion som adresserar 2018 år riksdagsval.
Ett antal föreningar i Stockholm med stöd av distriktet vill här att förbundet fortsätter att arbeta hårt för att förmå ”samtliga riksdagspartier att sätta upp pensionärer på valbar plats på sina listor”.
Ett sådant arbete pågår redan för fullt på förbundsnivå, och därför kan motionen, i likhet med ett stort antal motioner på andra områden, ses som ett stöd för det jobb som förbundsstyrelsen redan utför.

Organisationsfrågor

Men om kongressen vill kan Gävledagarna resultera i att förbundsstyrelsen får ytterligare ett antal äldrepolitiska arbetsområden att ta itu med under perioden 2017-2020.
Ombuden på Gävlekongressen får jobba intensivt och effektivt för att hinna sätta ned foten med såväl eftertanke och beslutsamhet.
De bråda kongressdagarna ska också bearbeta och fatta beslut om ytterligare drygt 50 motioner om SPF Seniorernas interna och mer organisatoriska frågor.
Här ligger tyngdpunkten på den innevarande kongressperiodens svårigheter kring nya IT-system för medlemsregister och hemsidor.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas