Satsa eller hålla igen?
Kongress 2017 | Motioner
SPF kongress 2014 Kongressen 2014. Foto: Kajsa Juslin.

Satsa eller hålla igen?

Det ryms många olika åsikter inom förbundet. Det framgår av kongressmotionerna som rör medlemsavgifter, stadgar och andra delar av SPF Seniorernas organisation.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-04-25

Medlemsavgifter, nya typer av medlemskap samt upphandlingen av SPF Seniorernas nya it-system är i topp bland motionerna som rör förbundets verksamhet. Men där finns även förslag om tillgänglighet på aktiviteter och resurspersoner inom sociala medier.

SPF Seniorerna har över en kvarts miljon medlemmar som engagerar sig i omkring 800 lokalföreningar fördelade på 27 distrikt. Att det finns många åsikter om hur saker och ting ska skötas framgår av motionerna till årets kongress.

Utöver ett stort antal motioner om äldrepolitik har över femtio motioner kommit in om hur förbundet arbetssätt och organisation.

Nya nätverk

Somliga vill satsa. Införa helt nya anslutningsformer med nätverk där specialintressen som motorcyklar, hundar eller hbtq-frågor ska gå före geografisk hemvist. Skapa tankesmedjor – en fristående tankesmedja som förbereder frågor åt förbundsstyrelsen inom flera olika ämnen, eller en tankesmedja som enbart fokuserar på pensionsbeskattning. I en motion föreslås att varje förening får en resursperson som ska ge medlemmarna bättre koll på sociala medier.

Tillgängligheten tas upp. Arrangemang i föreningar, distrikt och förbund ska självklart förläggas till platser som är tillgängliga för alla i möjligaste mån, menar motionärer från Örebro, som också vill att det framgår tydligt vilka arrangemang som är anpassade för den med rörelsehinder eller nedsatt syn och hörsel.
I en annan motion föreslås synombud i föreningarna, så som där finns hörselombud idag.

Ökad synlighet

En motionär vill höja medlemsavgiften för att förbundet ska synas ännu mer i media. En annan ifrågasätter om medlemmarna verkligen bett om ett synligare förbund. (Det har de, bland annat enligt kongressbeslut 2014.)

Några vill hålla igen. Dra ner på antalet kongressombud. Se över om förbundet jobbar effektivt. Slopa alla höjda avgifter.

Föreningen bestämmer avgiften

I SPF Seniorerna är det upp till varje förening att själv besluta hur hög årsavgift man ska ha. Samma sak gäller för distrikten. Den enda summa som är lika för alla är de i nuläget 130 kronor om året från varje medlem som går till förbundet centralt.
Nu föreslås bland annat att en större andel av medlemsavgiften ska gå till föreningarna, på bekostnad av summan till förbundet. Och inte mindre än sex motioner föreslår nya sätt att räkna medlemmar, eftersom föreningar betalar förbundet även för den som inte förnyar sitt medlemskap efter 1 januari. I gengäld betalar de inte alls för medlemmar som tillkommer under året.

Förslag på familjemedlemskap

Rekrytering nämns i många av årets motioner, men få har det som huvudtema. Det finns förslag på reducerad avgift för familjemedlemmar, och på att den som inte vill bli medlem fullt ut ska kunna bli stödmedlem. Ett förslag på en motionstävling för välgörenhet motiveras med att den både kan skapa goodwill och öka antalet medlemmar.

Vikande medlemsantal är ett problem, liksom ökande svårigheter att hitta förtroendevalda. Det föreslås att man ska kunna bli medlem direkt i distriktet om ens förening upphör, liksom att flera mindre föreningar ska kunna dela på styrelsefunktioner som kassör och medlemsregisteransvarig.

Nya IT-systemet

Just kassörer och medlemsregisteransvariga är i ett särskilt känsligt läge.
”Några har tröttnat på ta ansvar för en totalt misslyckad implementering och lämnat sina uppdrag och andra avser avsäga sig fortsatt engagemang i SPF Seniorerna. Detta är ett allvarligt problem”, skriver SPF Seniorerna i Södra Älvsborgsdistriktet i en av hela nio motioner som rör Miriam och Episerver, förbundets nya system för medlemsregister och hemsidor, som därigenom blir en av kongressens mest adresserade frågor.

Somliga motionärer vill ha svar på frågor som varför man bytte ut hemsidan och medlemsregistret, hur beställningen gick till, och varför just Softronic fick uppdraget. Andra kräver en ursäkt i Senioren och ersättning för föreningens extrakostnader. Några ifrågasätter rentav om styrelsen bör få ansvarsfrihet.
Västernorrland vill återgå helt till det tidigare systemet, medan Stockholm vill återgå tillfälligt, tills det nya systemet är helt färdigt. Och en motionär vill veta hur det nya systemet uppfyller kraven enligt PUL, personuppgiftslagen.

På kongressen i Gävle representeras drygt en kvarts miljon medlemmar i kring 800 föreningar och 27 distrikt av 111 kongressombud som, bland annat, ska ta ställning till 99 motioner. Vilka förslag de gillar och ogillar, samt vilka beslut de tar, får vi veta i juni.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-04-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas